ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Αρετή Πεντεδέκα

Δρ Αρχαιολόγος, Institut für Orientalische und Europäische Archäologie (OREA, Abteilung Ägäis & Anatolien), Österreichische Akademie der Wissenschaften