ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

María Teresa Magadán Olives

Archaeologist (Aegean and East Mediterranean), Professor in Greek Department (Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes), Researcher at the Instituto del Próximo Oriente Antiguo (IPOA) (Universitat de Barcelona)