ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2014

Prehistoric Copper Mining in Europe 5500-500 BC

Oxford 2014

Prehistoric Copper Mining in Europe 5500-500 BC This volume examines prehistoric copper mining in Europe, from the first use of the metal eight thousand years ago in the Balkans to its widespread adoption during the Bronze Age. The history of research is examined, as is the survival of this mining archaeology in different geological settings.

Τα προϊστορικά της νήσου Τήνου

Αθήνα 2014

Η υποδοχή του βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό της Τήνου και από ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες και Βιβλιοθήκες πολύ σύντομα εξάντλησαν την πρώτη έκδοση του παρόντος.

Μυκήνες 1954. Το καταμεσήμερο

Αθήνα 2014

Ο φωτογραφικός φακός του Ρόμπερτ ΜακΚέημπ, μετά την ευαίσθητη αποτύπωση της ζωής της ελληνικής υπαίθρου και της καθημερινότητας των κατοίκων αυτού του τόπου, συνοδεύει εδώ τους αφοσιωμένους αρχαιολόγους μαζί με τους ανθρώπους του μόχθου της ανασκαφής των Μυκηνών, στις αρχές της δεκαετίας του ’50.

Mykenische Siegelpraxis. Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta

München 2014

Mykenische Siegelpraxis. Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta Die mykenische Palastverwaltung hat neben den schriftlichen Aufzeichnungen auf Tontäfelchen versiegelte Tonplomben zu einer effektiven Kontrolle administrativer Vorgänge systematisch eingesetzt. Auch wenn die Siegelpraxis in den mykenischen Palastzentren des griechischen Festlands und Kretas nicht das breite Funktionsspektrum anderer bürokratischer Systeme der Antike abdeckte, war sie für das Bestehen dieser Verwaltungssysteme grundlegend.

Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean

Boston/ Berlin 2014

This book presents an archaeological study of Crete in transition from the Neolithic to the Early Bronze Age (c. 4000 to 3000 BC) within the broader South Aegean context. The study, based on the author’s own fieldwork, contains a gazetteer ofover 170sites.

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Ρώμη 2014

This volume presents the fruits of research that began in the 1980s concerning a class of pottery that has assumed increasing importance in Italian late prehistory, namely pottery of Mycenaean type or style, usually decorated, dating from the 17th to 11th century BC, and found throughout peninsular Italy, Sicily and Sardinia.

Fouilles exécutées à Malia : Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur

Αθήνα 2014

This volume is the first in a series publishing the results of the excavations carried out in the area immediately northeast of the palace of Malia. It presents the history of research and a period-by-period overview describing each building, room, and space with a complete inventory of the associated finds, including some C14-dated samples.

Prehistoric, Ancient Near Eastern & Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology

Oxford 2014

Prehistoric, Ancient Near Eastern & Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology Textile and dress production, from raw materials to finished items, has had a significant impact on society from its earliest history. The essays in this volume offer a fresh insight into the emerging interdisciplinary research field of textile and dress studies by discussing archaeological, iconographical and textual evidence within a broad geographical and chronological spectrum.

Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean

Boston/Berlin 2014

Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean This book presents an archaeological study of Crete in transition from the Neolithic to the Early Bronze Age (c. 4000 to 3000 BC) within the broader South Aegean context. The study, based on the author’s own fieldwork, contains a gazetteer of over 170 sites.

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Ρώμη 2014

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions This volume presents the fruits of research that began in the 1980s concerning a class of pottery that has assumed increasing importance in Italian late prehistory, namely pottery of Mycenaean type or style, usually decorated, dating from the 17th to 11th century BC, and found throughout peninsular Italy, Sicily and Sardinia.

Fouilles exécutées à Malia: Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur

Αθήνα 2014

Fouilles exécutées à Malia: Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur This volume is the first in a series publishing the results of the excavations carried out in the area immediately northeast of the palace of Malia. It presents the history of research and a period-by-period overview describing each building, room, and space with a complete inventory of the associated finds, including some C14-dated samples.

Η έρευνα της Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα

Αθήνα 2014

Η έρευνα της Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα Ο παρών τόμος συγκεντρώνει τις εργασίες δέκα μεταπτυχιακών φοιτητών Α΄ κύκλου οι οποίες εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η ιστορία της προϊστορικής έρευνας στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα».