ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

5 Ιουνίου 2011

Απρίλιος 2011

Από την Μαρία Αναστασιάδου:

 • Anastasiadou, M., 2011. The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism. A Study of Style and Iconography (2 vols) [CMS Beiheft 9], Darmstadt/Mainz: Philipp von Zabern.

Από τον Γιώργο Βαβουρανάκη:

 • Vavouranakis, G. (ed.), 2011. The Seascape in Aegean Prehistory, Athens: The Danish Institute at Athens.

Από τον Αντώνη Βασιλάκη:

 • Vasilakis, Α. & Branigan, Κ., 2010. Moni Odigitria: A Prepalatial Cemetery and Its Environs in the Asterousia, Southern Crete, Philadelphia, Pennsylvania: INSTAP Academic Press.

Από τον Jörg Weilhartner:

 • Weilhartner, J., 2010. Review of Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies (eds), A Companion to Linear B. Mycenaean Greek Texts and their World, vol. 1 (Louvain-la-Neuve 2008), Kratylos 55: 112-118.
 • Weilhartner, J., 2002. ‘Kultische Festbankette im mykenischen Pylos’, in B. Asamer, P. Höglinger, C. Reinholdt, R. Smetana & W. Wohlmayr (Hrsg.), Temenos: Festgabe Fur Florens Felten Und Stefan Hiller (Wien): 45-52.
 • Weilhartner, J., 2003. ‘Oil and honey on some of the Linear B-offering tablets from Knossos. Considerations about their possible application’, Journal of Prehistoric Religion XVI-XVII: 46-52.
 • Journal of Prehistoric Religion XVI-XVII.
 • Weilhartner, J., 2000. ‘ἄστυ und πόλις im spätbronzezeitlichen Griechenland und bei Homer’, in F. Blakolmer (Hrsg.),  Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 1998. Akten der Tagung am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien 2.-3. Mai 1998 (Wien): 217-223.
 • Weilhartner, J., 2000. ‘Ober- und Unterstadt von Troia im archäologischen Befund und in den homerischen Epen’, Studia Troica 10: 199-210.
 • Weilhartner, J., 2002-2003. ‘Überlegungen zu den Mykenischen Bankettexten’, Minos 37-38: 255-268.

Από την Judith Weingarten:

 • Weingarten, J., Macveagh Thorne, S., Prent, M. & Crouwel, J.H., 2011. ‘More early Helladic sealings from Geraki in Laconia, Greece’, Oxford Journal of Archaeology 30.2 (May 2011): 131–163. (σε PDF μορφή)

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.