ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2010

Δεκέμβριος 2010

Από την Όλγα Κακαβογιάννη:

 • Κακαβογιάννη, Ό., 1985. ‘Η προϊστορική κατοίκηση στην Ν.Α. Αττική – Νέα ευρήματα’, στο Πρακτικά Α’ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, αφιέρωμα στον Χρίστο Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, Καλύβια Αττικής 19, 20, 21 Οκτωβρίου 1984 (Καλύβια): 47-54.
 • Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη, Ο., 1986. ‘Τοπογραφία της περιοχής των Φερών Θεσσαλίας κατά την προϊστορική περίοδο’, ΑΔ 34 (1979): 174-207.
 • Kakavogianni, O., 1986. ‘Subterranean chambers of Early Helladic date at Koropi, Attica’, in R. Hägg & D. Konsola, Early Helladic Architecture and Urbanization. Proceedings of a Seminar held at the Swedish Institute in Athens, June 8, 1985 (Göteborg): 37-39.
 • Kakavogianni, O., 1993. ‘Οι έρευνες στον Πρωτοελλαδικό οικισμό στο Κορωπί Αττικής’, in C. Zerner, P. Zerner & J. Winder (eds), Wace and Blegen. Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989 (Amsterdam): 165-167.
 • Κακαβογιάννη, Ο., 2001. ‘Η Μεσογαία κατά τους Προϊστορικούς χρόνους’, στο Μεσογαία: Ιστορία και πολιτισμός των Μεσογείων Αττικής (Αθήνα): 19-73.
 • Kakavogianni, O. (ed.), 2003. Archaeological Investigations at Merenda, Marcopoulo at the new Race-cource and Olympic Equestrian Centre, Athens.
 • Κακαβογιάννη, Ό., 2005. ‘Εργαστήριο μεταλλουργίας αργύρου της Πρωτοελλαδικής Ι εποχής στα Λαμπρικά Κορωπίου’, Αρχαιολογία και Τέχνες 94 (Μάρτιος): 45-48.
 • Κακαβογιάννη, Ό., Νέζερη, Φ., Μιχαηλίδη, Π. & Ντούνη, Κ., 2006. ‘Έρευνα τμήματος πρωτοελλαδικού οικισμού στα Λαμπρικά Κορωπίου’, Πρακτικά ΙΑ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής. Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004 (Σπάτα): 181-194.
 • Κακαβογιάννη, Ό., Ντούνη, Κ., Νέζερη, Φ., Γεωργακοπούλου, Μ. & Μπασιάκος Ι., 2006. ‘Απόπειρα τεχνολογικής προσέγγισης της παραγωγής αργύρου και μολύβδου κατά την Τελική Νεολιθική και Πρωτοελλαδική Ι περίοδο στα Μεσόγεια’, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο – Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (Αθήνα): 77-83.
 • Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη, Ο., 2008. ‘Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους΄, στο Πρακτικά Θ’ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Λαύρειο Αττικής, 13-16 Απριλίου 2000 (Καλύβια): 37-48.
 • Kakavogianni, O., Douni, K. & Nezeri, F., 2008. ‘Silver metallurgical finds dating from the end of the Final Neolithic Period until the Middle Bronze Age in the area of Mesogeia’, in I. Tzachili (ed.), Aegean Metallurgy in the Bronze Age (Athens): 45-57.
 • Κακαβογιάννη, Ο., & Ντούνη, Κ., 2010. ‘Η Μεσοελλαδική εποχή στη νοτιοανατολική Αττική’, στο A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki & J. Wright (επ.), Mesohelladika. La Grèce continentale au Bronze Moyen (Αθήνα): 199-210 [σε ψηφιακή μορφή].

Από τον Αντώνη Κοτσώνα:

 • Kotsonas, A., 2008. The Archaeology of Tomb A1K1 of Orthi Petra in Eleutherna: The Early Iron Age Pottery, Athens: Publications of the University of Crete.

Από την Γεωργία Στρατούλη:

 • Stratouli, G., Triantaphyllou, S., Bekiaris, T. & Katsikaridis, N., 2010. ‘The manipulation of death: a burial area at the Neolithic Settlement of Avgi, NW Greece’, Documenta Praehistorica XXXVII: 95-104.

Από μέλος του Αιγέα:

 • Hogg, A.H.A., 1980. Surveying for Archaeologists and Other Fieldworks, London: Croom Helm London.
 • Χατζιδάκης, Ι., 1931. Ιστορία του κρητικού μουσείου και των αρχαιολογικών ερευνών εν Κρήτη, Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
 • Αρχαιολογία και Τέχνες 80 (Σεπτέμβριος 2001)
 • Θεοί και Ήρωες της Εποχής του Χαλκού. Η Ευρώπη στις ρίζες του Οδυσσέα, Αθήνα, 2000.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.