ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

Études mycéniennes 2010. Actes du XIII[e] colloque international sur les textes égéens (Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010)

Pisa/Roma 2012

Études mycéniennes 2010. Actes du XIII[e] colloque international sur les textes égéens (Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010) Lors de sa réunion de Rome le 23 février 2006, le CIPEM a chargé la Franced’organiser en septembre 2010 le XIIIe colloque d’études sur les textes égéens. Cinquante-quatre ans après le colloque de Gif réuni à l’initiative de Michel Lejeune au lendemain du déchiffrement, qui avait rassemblé notamment Michael Ventris, John Chadwick et Emmett Bennett...

Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The Buildings on the Periphery

Philadelphia 2012

Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The Buildings on the Periphery Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Houses on the Periphery is the second volume in the final report on the cleaning and excavations at Vronda, Kavousi, which were conducted between 1983 and 1992 by Geraldine C. Gesell, Leslie Preston Day, and the late William D.E. Coulson.

Δέκα χρόνια ανασκαφικής έρευνας στον προϊστορικό οικισμό Λιμεναρίων Θάσου, Πρακτικά Ημερίδας, Θάσος 11 Ιουλίου 2003

Θεσσαλονίκη 2012

Δέκα χρόνια ανασκαφικής έρευνας στον προϊστορικό οικισμό Λιμεναρίων Θάσου, Πρακτικά Ημερίδας, Θάσος 11 Ιουλίου 2003 Οι μελέτες αυτού του τόμου παρουσιάστηκαν στην επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο το καλοκαίρι του 2003. Η συνάντηση των ειδικών επιστημόνων υπαγορεύτηκε από την ανάγκη μιας από κοινού προσέγγισης των δεδομένων του προϊστορικού οικισμού των Λιμεναρίων, και της ανταλλαγής πληροφοριών χρήσιμων για την εξέλιξη της έρευνας στους επιμέρους τομείς.

Aurignacian Clay Hearths from Klissoura Cave 1

Oxford 2012

Aurignacian Clay Hearths from Klissoura Cave 1 The Klissoura cave site (Argolid, Greece) is a multi–layered site with layers dating back to the Middle Palaeolithic. In the Aurignacian layer were found concave clay forms which are estimated, by C14 dates, to be 35–37.5 calibrated kyrs BP. In this study the author takes an experimental approach to investigate these important primitive features.

Die Synchronisierung der minoischen Alt- und Neupalastzeit mit der ägyptischen Chronologie

Wien 2012

Die Synchronisierung der minoischen Alt- und Neupalastzeit mit der ägyptischen Chronologie Absolute dates for the Minoan Old- and New Palace Period are still under discussion. While the ‘traditional’ chronology favored a date for the Santorini eruption at the end of the chronological phase Late Minoan IA around 1500 BC based on archaeological evidence and the historical chronology of Egypt, adherents of the ‘high’ chronology placed the eruption in second half of the 17th century BC based on radiocarbon evidence.

Painting Practices in White Painted and White Slip Wares

Wien 2012

Painting Practices in White Painted and White Slip Wares The regional development of Cyprus and the on-going changes on the island are highly interesting topics, which were investigated in several studies in recent years by the SCIEM 2000 Cyprus project. This book by Louise Maguire represents a new departure from the traditional analysis of material culture; she has analysed pottery decoration by looking at traces of painting practices.

Athanasia. The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age

Ηράκλειο 2012

Athanasia. The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age An arduous effort which we made in 1997 had two aspects: first a series of international conferences and symposia and second extensive archaeological exhibitions, both focusing on the relations developed between the peoples of the Mediterranean during the Late Bronze Age and Early Iron Age.

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 2 (Πρακτικά της 2ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 26-28 Νοεμβρίου 2010)

Ρέθυμνο 2012

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 2 (Πρακτικά της 2ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 26-28 Νοεμβρίου 2010) Η δεύτερη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, στις 26-28 Νοεμβρίου 2010, έγινε δύο ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη, στις 28-30 Nοεμβρίου 2008, και με τους ίδιους σε γενικές γραμμές στόχους: μια ενημέρωση για το τρέχον αρχαιολογικό έργο, για τις δυσκολίες και τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται και μία επικέντρωση γεωγραφική και πολιτισμική στην Κρήτη, με σκοπό να αναδειχθούν οι παρελθούσες και παρούσες ιδιαιτερότητές της.

Ancient Cyprus. Cultures in Dialogue

Λευκωσία 2012

Ancient Cyprus. Cultures in Dialogue The exhibition ‘Ancient Cyprus: Culture in Dialogue’ is presented in the Royal Museums of Art and History in Brussels on the occasion of Cyprus’ Presidency of the Council of the European Union, it presents an overview of the culture of Cyprus from the earliest human settlement on the island to the end of Antiquity.

Settlement and Social Trends in the Argolid and the Methana Peninsula, 1200-900 BC

Oxford 2012

Settlement and Social Trends in the Argolid and the Methana Peninsula, 1200-900 BC This research centres on the ideology and socio-economic practices of the communities in the Argolid and the Methana Peninsula (Peloponnese, Greece) that existed during approximately 1200 BC through 900 BC. A thorough examination of mortuary practices, the built environment, ceramic material and metal objects demonstrate that during this transitional period an ideological shift took place alongside complex socio-economic developments.

Le mythe de l’Atlantide

Paris 2012

Le mythe de l’Atlantide Traditionnellement associé à la quête géographique d’une brillante civilisation disparue, le mythe de l’Atlantide invite à un questionnement passionnant sur la modernité de cette fable des origines perdues.