ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Recording and Interpreting a Rock Art Complex Situated in Northern Greece: A Tripartite Approach

Στέλλα Πηλαβάκη University College London 2011

Recording and Interpreting a Rock Art Complex Situated in Northern Greece: A Tripartite Approach

Περιγραφή: 1 τόμος, 29.7x21 εκ. με 11 αναδιπλούμενες σελίδες, 345 σ., 6 πίνακες, 6 σχεδιαγράμματα, 192 εικόνες που περιλαμβάνουν 7 χάρτες, 26 ακριβή αντίγραφα βράχων με ιχνογράφηση και 187 πρωτότυπες έγχρωμες φωτογραφίες

Χώρα: Αγγλία

Επόπτης: Professor Christopher Tilley

Άλλοι επόπτες: Professor Robert Layton

Εξεταστική επιτροπή: Dr Nicholas Saunders, Dr David Robinson


Περίληψη

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί μια καινοτόμο τριμερή προσέγγιση στην καταγραφή και ερμηνεία ενός μέχρι τώρα ανεπαρκώς διερευνημένου και μη-θεωρητικοποιημένου συμπλέγματος βραχογραφιών που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Ο μετα-στρουκτουραλισμός και η φαινομενολογία συνιστούν το θεωρητικό έδαφος πάνω στο οποίο αυτή η μελέτη θεμελιώνεται. Διερευνά φαινομενολογικά ένα σύνολο εμπειριών που δεν περιορίζονται στην όραση αλλά σχετίζονται με μια πολυ-αισθητηριακή, σωματική εμπλοκή με την τέχνη και το τοπίο μέσα στο οποίον ευρίσκεται. Επίσης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μοτίβα είναι δομημένα σε σχέση με τη θέση τους στο τοπίο ούτως ώστε να προσδιορήσει πιθανές κανονικότητες ενδεικτικές των κοινωνικών δράσεων που τα δημιούργησαν και των οποίων είναι τα υλικά ίχνη. Στη συνέχεια, οι παράμετροι αυτής της τέχνης τίθενται και αξιολογούνται έναντι του τι είναι γνωστό για το πολιτισμικό πλαίσιο των κατασκευαστών της από τις ιστορικές πηγές. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι το εννοιολογικό και βιωματικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και έτσι ο στρουκτουραλισμός και η φαινομενολογία δεν αλληλοαποκλείονται όπως συχνά πιστεύεται. Η τρίτη άποψη της προσέγγισής μου, δηλαδή η χρήση της λογοτεχνίας των ιστορικών χρόνων, επιτρέπει την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι νοηματικές δομές θα μπορούσε να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Ο συνολικός στόχος αυτής της διατριβής είναι να εκτιμήσει τον ρόλο της διακόσμησης των βράχων στην κοινωνική κατασκευή του τοπίου και τη σύσταση κοινωνικών ταυτοτήτων.

Περιεχόμενα

Acknowledgements [3]
Abstract [4]
Table of contents [5]
Table of figures [8]
Table of tables [14]
Table of charts [15]

Introduction [16]

Chapter 1 – Literature review [20]

Chapter 2 – Theoretical foundations [23]

Rock art and the social construction of landscapes [23]

The application of structural and semiotic models to rock art analysis: advantages and limitations [30]

Introduction [30]
Structural theory [30]
Assessment of the visual-linguistic signification analogy [31]   
Leroi-Gourhan’s study of the European palaeolithic cave art: a pioneering structuralist analysis [32]
Re-evaluation of prevalent theories [33]
Positive contributions of structuralism and advantages over traditional methodologies [33]
Limitations of structuralism [34]
Theoretical approaches derivative from structuralism [35]

Phenomenology [38]

Psychology of perception [38]
Philosophy [39]
Ethnography [40]
Multisensory approaches to rock art [42]
Bodily kinaesthetics and sensory synaesthetics (Tilley 2008) [43]

Chapter 3 – Methodology [46]

Field methods [46]

Introduction [46]
Locating and recording the rock art [48]

Processing the data [54]

Classification – Terminology [55]

Definition of sites and panels [55]
Definition of scenes and compositions [55]
Formulation of a typology of figures [57]

Chapter 4 – Cultural context and chronology of the art [70]

Chapter 5 – The land [90]

Chapter 6 – Archaeology and history of the study area [94]

Archaeological evidence [94]

Written evidence [102]

Chapter 7 – Style of the art [113]

Introduction: naturalism and schematization [113]

Principles of representation and style of the art [116]

Chapter 8 – The Art in the landscape: a detailed phenomenological description of carving locales, sites and panels [122]

The Confluence of Rivers – Mt Menikion [123]

Site Simvoli [123]
Site Aggitis Canyon [126]
Site Alistrati, Petroto [127]

The west ridges of Mt Pagaeon [131]

Site Rodolivos [132]
Site Mikro Souli – Nea Fili [134]
Site Paleokomi [160]
Site Lakkovikia 1 (Kladniakos) [163]
Site Lakkovikia 2 (Profitis Ilias) [166]
Site Lakkkovikia 3 [167]
Site Lakkovikia 4 [170]

The south ridges of Mt Pagaeon [171]

Site Podochori 1 [172]
Site Podochori 2 [176]
Site Podochori 3 [177]
Site Mesoropi [179]
Site Paleo Hortokopi [179]

Ridge Plagia [185]

Site Plagia [185]

Mt Simvolo [189]

Site Grammeni Petra [190]
Site Stefania [190]

The southwest ridges of Mt Lekani [193]

Site Krinides [194]
Site Philippi [196]
Site Krioneri [218]
Site Zygos [221]
Site Rema Paleas Kavalas [225]
Site Palea Kavala [228]

Chapter 9: Structural – phenomenological analysis [231]

Quantitative analysis – Occurrence of each representational category in the whole [232]

Occurrence of each category of individual figures between carving locales – Differentiation between sites [239]

Differentiation between panels [244]

Examination of rock art sites in relation to water sources [245]

Examination of panels in relation to the size of outcrops [245]

Examination of the art in relation to sunlight [247]

Chapter 10 – The local shepherds’ view of the art and the landscape: an anthropological dimension [262]

Chapter 11 – Aspects of ancient Balkan religions [267]

Chapter 12 – Symbolism [274]

Chapter 13 – Astronomical correlations of the art: the significance of the sky in a prehistoric worldview [281]

Chapter 14 – The significance of the natural elements [287]

The metals: Luminosity and materiality in a prehistoric society [287]

The water [293]

The stone [294]

Conclusion [301]

Appendix 1 – Data sheets [307]
Appendix 2 – GPS Coordinates [325]
References [327]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.