ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde

Bonn 2015

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde To βιβλίο δημοσιεύει τις γερμανικές ανασκαφές του 1941 στη Μαγούλα Βισβίκη στο Βελεστίνο Θεσσαλίας. Η Μαγούλα Βισβίκη εντοπίσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον πρωτοπόρο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα. Στη θέση αυτή πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα ο Γερμανός αρχαιολόγος Hans Reinerth με εντολή του γερμανικού φασιστικού κράτους το 1941 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και με συνεργάτες τον Rudolf Stampfuss και τον Wilhelm Stossel.

Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier

Bonn 2015

Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier Die vorliegende Festschrift verdankt ihre Existenz nicht einer persönlichen oder wissenschaftlichen Pflicht, sondern vielmehr einem dringenden Bedürfnis zahlreicher Kollegen, Mitarbeiter, Schüler und Freunde sowohl dem Wissenschaftler als auch dem Menschen Wolf-Dietrich Niemeier einen großen Dank auszusprechen und sein verdienstvolles Wirken auf angemessene Weise zu würdigen.

Μυκήνες

Αθήνα 2015

Μυκήνες Η επιλογή των Μυκηνών για τον φετινό αφιερωματικό τόμο προέκυψε αβίαστα. Είναι ένας τόπος όπου τα ιστορικά γεγονότα υφαίνονται με το μύθο και πρωταγωνιστές όπως ο Ατρέας, ο Αγαμέμνονας, η Κλυταιμνήστρα, ο Μενέλαος, η Ιφιγένεια, ο Ορέστης ζωντανεύουν στα μάτια του επισκέπτη.

Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes

Oxford 2015

Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes Landscape archaeology is being transformed by the recent development of novel geoinformatic techniques that facilitate entirely new ways to study the archaeological record. Despite this stimulating potential, these techniques are developing so quickly that many practitioners are not fully aware of their capabilities or the most suitable ways to apply them.

Lerna. A Preclassical Site in the Argolid. Results of Excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Volume VII. The Neolithic Settlement

Princeton/New Jersey 2015

This volume complements Lerna V: The Neolithic Pottery of Lerna, by K. D. Vitelli, and completes the primary publication of the results of the Neolithic remains retrieved during the excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens from 1952 through 1958 at Lerna in the Argolid.

Tiryns XVII 1. Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983). Die Mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C)

Wiesbaden 2015

From 1976 to 1983 the Lower Citadel of Tiryns was excavated under the direction of Klaus Kilian. This volume presents the results of a thorough analysis of the architecture and settlement history during the late Palatial Period and the earliest Postpalatial Period.

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II)

Cambridge 2015

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II) This is the second volume in ‘The Sanctuary on Keros and Origins of Aegean Ritual Practice: the excavations of 2006-2008’ series. It describes the excavation and finds from the Special Deposits at Kavos at the sanctuary on Keros lying opposite the settlement on the islet of Dhaskalio.

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου

Αθήνα 2015

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται η διερεύνηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, αλλά και των λατρευτικών πρακτικών και τελετουργιών, κατά την προϊστορική περίοδο.

Bild und Ornament im frühen Athen

Regensburg 2015

Bild und Ornament im frühen Athen Bild und Ornament sind in ihrer visuellen Funktion eng aufeinander bezogen. Das vorliegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, Bild-Ornament-Relationen für das 10. bis 7. Jh. v. Chr. in Athen nachzuzeichnen.