ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus

Louvain 2015

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus How does intentionally inflicting damage to material objects mediate the human experience in the prehistoric eastern Mediterranean? For all of the diversity in cultural practice in the civilisations of the Greek mainland and Aegean islands, Crete, Cyprus and the eastern coast of Italy between 4000-750 BC, archaeologists consider the custom of ritually killing objects as a normative, if inconsistent practice.

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση

Αθήνα 2015

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση Η παρούσα μελέτη είναι μια απόπειρα για την ανασύνθεση της εικόνας της μυκηναϊκής Αρκαδίας με βάση τα αρχαιολογικά και τοπογραφικά δεδομένα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά τη συστηματική έρευνα τον R. Howell (BSA 1970) στον ίδιο χώρο.

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece

Bruxelles 2015

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece This volume brings together a number of papers that were presented at the international symposium on Pots, Workshops and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece organised by the University of Athens (UoA) and the Université libre de Bruxelles (ULB), and held at the Université libre de Bruxelles in November 2013.

Haghia Triada III. The Late Minoan III Buildings in the Villaggio

Αθήνα 2015

Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσμα δύο διαφορετικών ανασκαφών που έγιναν με διαφορά ενός αιώνα, κάθε μία με τα δικά τηs χαρακτηριστικά, μεθόδους και πρακτικές. Η πρώτη ανασκαφή έγινε την περίοδο 1902-1914 από τον Ιταλό αρχαιολόγο Federico Halbherr στην περιοχή του οικισμού της Αγίας Tριάδας η οποία ονομάστηκε “Villaggio”.

Ο οχυρωμένος προϊστορικός οικισμός στο Παλαμάρι Σκύρου. Διεπιστημονική συνάντηση για το έργο έρευνας και ανάδειξης, Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου 2012

Αθήνα 2015

Ο τόµος αυτός είναι ο καρπός της ∆ιεπιστηµονικής Συνάντησης, την οποία οργάνωσε τον Οκτώβριο του 2012, στο Αµφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς, η Επιστηµονική Επιτροπή του Έργου «Έρευνα, Συντήρηση, ∆ιαµόρφωση, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαµαρίου Σκύρου», µε αφορµή τη συµπλήρωση τριάντα ενός ετών από την πρώτη δοκιµαστική ανασκαφή του 1981 στον όρµο Παλαµάρι της ΒΑ ακτής της Σκύρου, όπου ανασκάπτεται µια οχυρωµένη πόλη της Πρώιµης και της Μέσης Εποχής του Χαλκού, µε ευρήµατα που παρέχουν νέα στοιχεία για τον πολιτισµό του Αιγαίου την εποχή αυτή.

Mycenaean Wall Painting in Context. New Discoveries, Old Finds Reconsidered

Αθήνα 2015

Mycenaean Wall Painting in Context. New Discoveries, Old Finds Reconsidered During the recent decades many new Mycenaean wall paintings have been brought to light and older finds have been restored and reconstructed afresh in light of newly found joining fragments. These paintings derive both from palatial and non-palatial contexts, from major centers on the mainland (including Mycenae, Tiryns, Argos, Pylos, Thebes, Orchomenos, and Gla) and from recently excavated sites, such as Iklaina in Messenia. However, in contrast to the corpora of Minoan and Cycladic wall paintings, Mycenaean paintings have survived in poor physical condition. For the most part, they are highly fragmentary and lack iconographic and contextual coherence.

Transformations and Crisis in the Mediterranean. “Identity” and Interculturality in the Levant and Phoenician West during the 12th-8th Centuries BCE

Pisa, Rome 2015

Questo libro presenta i risultati dell’Incontro di studi dedicato a ‘Trasformazioni e crisi nel Mediterraneo dal Levante all’Occidente fenicio fra XII e VIII sec. a.C.’, assumendo come ‘filo rosso’ le questioni dell'identità culturale e dell’interculturalità.

Elite Minoan Architecture: Its Development at Knossos, Phaistos, and Malia

Philadelphia 2015

Elite Minoan Architecture: Its Development at Knossos, Phaistos, and Malia The goal of this book is to trace the development of elite Minoan architectural forms that arose during the late Protopalatial (Middle Minoan II) and early Neopalatial periods (Middle Minoan III). The study of this architectual development concentrates on the older, larger sites of Knossos, Malia, and Phaistos where those very forms seem to have originated. Other Minoan towns and palaces in Crete are referenced when appropriate.