ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Minoan Archaeology. Perspectives for the 21st Century

Louvain-la-Neuve 2015

Minoan Archaeology. Perspectives for the 21st Century More than 100 years ago Sir Arthur Evans' spade made the first cut into the earth above the well-known Palace at Knossos. His research at the Kephala hill as well as contemporary fieldwork at further sites in Crete saw the birth of a new discipline: Minoan Archaeology.

Ο Μέντωρ. Αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο Σπυρίδωνος Μαρινάτου

Αθήνα 2015

Ο Μέντωρ. Αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο Σπυρίδωνος Μαρινάτου Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 έγινε στην Εταιρεία Δημόσια Συνεδρία εις μνήμην του Σπυρίδωνος Μαρινάτου (†1 Οκτωβρίου 1974) με οκτώ ομιλητές. Οι ομιλίες δημοσιεύονται στις επόμενες σελίδες. Σε αυτές προτάσσεται το κείμενο του Στυλιανού Αλεξίου, που είχε δοθεί ως πρόλογος σε τόμο κειμένων του Σπ. Μαρινάτου, εγχείρημα που οι περιστάσεις δεν επέτρεψαν να ευοδωθεί.

Sir Arthur Evans and Minoan Crete: Creating the Vision of Knossos

London/New York 2015

Before Sir Arthur Evans, the principal object of Greek prehistoric archaeology was the reconstruction of history in relation to myth. European travellers to Greece viewed its picturesque ruins as the gateway to mythical times, while Heinrich Schliemann, at the end of the nineteenth century, allegedly uncovered at Troy and Mycenae the legendary cities of the Homeric epics.

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 3: Τα ευρήματα

Αθήνα 2013

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής  στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 3: Τα ευρήματα Ο τρίτος τόμος παρουσιάζει ευρήματα των ιστορικών χρόνων από τις ανασκαφές που διενήργησε ο Γιάννης Σακελλαράκης στο μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό των Κυθήρων.

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 2: Τα ευρήματα

Αθήνα 2012

Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 2: Τα ευρήματα Ο δεύτερος τόμος παρουσιάζει ευρήματα από τις ανασκαφές που διενήργησε ο Γιάννης Σακελλαράκης στο μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό των Κυθήρων.

The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan

Αθήνα 2015

The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan Η συμβολή του Gerald Cadogan στην αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου σχετίζεται με τα δύο μεγάλα νησιά, την Κρήτη και την Κύπρο, όπου διηύθυνε τις ανασκαφές, στον Μύρτο-Πύργο και στο Μαρώνι-Βούρνες αντίστοιχα. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει κυρίως άρθρα για την Κρήτη και την Κύπρο από μελετητές που διδάχθηκαν από τον Cadogan ή συνεργάστηκαν μαζί του στις ανασκαφές τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Prehistoric, Ancient Near Eastern & Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology

Oxford 2014

Prehistoric, Ancient Near Eastern & Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology Textile and dress production, from raw materials to finished items, has had a significant impact on society from its earliest history. The essays in this volume offer a fresh insight into the emerging interdisciplinary research field of textile and dress studies by discussing archaeological, iconographical and textual evidence within a broad geographical and chronological spectrum.

Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean

Boston/Berlin 2014

Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean This book presents an archaeological study of Crete in transition from the Neolithic to the Early Bronze Age (c. 4000 to 3000 BC) within the broader South Aegean context. The study, based on the author’s own fieldwork, contains a gazetteer of over 170 sites.

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Ρώμη 2014

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions This volume presents the fruits of research that began in the 1980s concerning a class of pottery that has assumed increasing importance in Italian late prehistory, namely pottery of Mycenaean type or style, usually decorated, dating from the 17th to 11th century BC, and found throughout peninsular Italy, Sicily and Sardinia.

Fouilles exécutées à Malia: Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur

Αθήνα 2014

Fouilles exécutées à Malia: Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur This volume is the first in a series publishing the results of the excavations carried out in the area immediately northeast of the palace of Malia. It presents the history of research and a period-by-period overview describing each building, room, and space with a complete inventory of the associated finds, including some C14-dated samples.

Η έρευνα της Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα

Αθήνα 2014

Η έρευνα της Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα Ο παρών τόμος συγκεντρώνει τις εργασίες δέκα μεταπτυχιακών φοιτητών Α΄ κύκλου οι οποίες εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η ιστορία της προϊστορικής έρευνας στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα».

Radiocarbon Dating. An Archaeological Perspective (Second Edition)

Walnut Creek, California 2014

Radiocarbon Dating. An Archaeological Perspective (Second Edition) This volume represents a second edition of Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective, written in the late 1980s by the first author. The most dramatic advances in 14C studies since that time have included the further detailed examination of the relationship between radiocarbon time and solar (“real” or calendar) time, particularly the extension of the calibration of the radiocarbon time scale into the late Pleistocene