ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Lerna. A Preclassical Site in the Argolid. Results of Excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Volume VII. The Neolithic Settlement

Princeton/New Jersey 2015

This volume complements Lerna V: The Neolithic Pottery of Lerna, by K. D. Vitelli, and completes the primary publication of the results of the Neolithic remains retrieved during the excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens from 1952 through 1958 at Lerna in the Argolid.

Tiryns XVII 1. Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983). Die Mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C)

Wiesbaden 2015

From 1976 to 1983 the Lower Citadel of Tiryns was excavated under the direction of Klaus Kilian. This volume presents the results of a thorough analysis of the architecture and settlement history during the late Palatial Period and the earliest Postpalatial Period.

Τεχνολογία, μαρτυρίες και χρονολόγηση του τρωικού πολέμου. Μυκηναϊκά ευρήματα σε Χαττούσα, Μικρά Ασία, Αίγυπτο, Κύπρο, Λεβάντε

Αθήνα 2016

Τεχνολογία, μαρτυρίες και χρονολόγηση του τρωικού πολέμου. Μυκηναϊκά ευρήματα σε Χαττούσα, Μικρά Ασία, Αίγυπτο, Κύπρο, Λεβάντε Υπάρχει κάποιος πυρήνας ιστορικών γεγονότων, από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, στην περιγραφή του Τρωικού Πολέμου, που μας μεταφέρουν οι πηγές, τα Ομηρικά Έπη και η αρχαία Ελληνική Γραμματεία;

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II)

Cambridge 2015

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II) This is the second volume in ‘The Sanctuary on Keros and Origins of Aegean Ritual Practice: the excavations of 2006-2008’ series. It describes the excavation and finds from the Special Deposits at Kavos at the sanctuary on Keros lying opposite the settlement on the islet of Dhaskalio.

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου

Αθήνα 2015

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται η διερεύνηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, αλλά και των λατρευτικών πρακτικών και τελετουργιών, κατά την προϊστορική περίοδο.