ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

Traditions and Transformations: Approaches to Eneolithic (Copper Age) and Bronze Age Metalworking and Society in Eastern Central Europe and the Carpathian Basin

Oxford 2010

Traditions and Transformations: Approaches to Eneolithic (Copper Age) and Bronze Age Metalworking and Society in Eastern Central Europe and the Carpathian Basin This study was conceived of some years ago as a sequel to the metallographic examination of Early Bronze Age axes from the north alpine region of central Europe. The original impetus was to provide a long-term perspective on the development of methods of casting and forging by extending the data base to Eneolithic/Copper Age material.

Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.Χ. Παλαιοπεριβάλλον, Οικονομία, Τεχνολογία

Αθήνα 2010

Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.Χ. Παλαιοπεριβάλλον, Οικονομία, Τεχνολογία Το βιβλίο παρουσιάζει τη Μεσολιθική περίοδο στον ελλαδικό χώρο, με βάση τα πιο πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα. Τα πέντε πρώτα κεφάλαια παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές μεσολιθικές θέσεις στη Βορειοδυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, και στο Αιγαίο.

Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής

Καλύβια Θορικού 2010

Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής Πρόκειται για τα πρακτικά της ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, που διοργανώθηκε στην Παιανία στις 29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2008. Στο βιβλίο δημοσιεύονται 44 ανακοινώσεις. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.

Religion in the Emergence of Civilization. Çatalhöyük as a Case Study

Cambridge 2010

Religion in the Emergence of Civilization. Çatalhöyük as a Case Study This book presents an interdisciplinary study of the role of spirituality and religious ritual in the emergence of complex societies. Involving an eminent group of natural scientists, archaeologists, anthropologists, philosophers, and theologians, this volume examines Çatalhöyük as a case study. A nine-thousand-year old town in central Turkey, Çatalhöyük was first excavated in the 1960s and has since become integral to understanding the symbolic and ritual worlds of the early farmers and village-dwellers in the Middle East. It is thus an ideal location for exploring theories about the role of religion in early settled life.

Organizing Bronze Age Societies. The Mediterranean, Central Europe, and Scandinavia Compared

Cambridge 2010

Organizing Bronze Age Societies. The Mediterranean, Central Europe, and Scandinavia Compared The Bronze Age was a formative period in European history when the organisation of landscapes, settlements, and economy reached a new level of complexity. This book presents the first in-depth, comparative study of household economy and settlement in three micro-regions: the Mediterranean (Sicily), Central Europe (Hungary), and Northern Europe (South Scandinavia).

POCA 2007: Postgraduate Cypriot Archaeology Conference

Newcastle upon Tyne 2010

POCA 2007: Postgraduate Cypriot Archaeology Conference The idea to hold a conference for postgraduate students and young scholars conducting research on Cypriot Archaeology was inspired in 2001 by Dr Kirsi Lorenz, at the time a PhD student at the University of Cambridge and now currently Research Coordinator at the Cyprus Institute.

Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece

Lanham 2010

Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece This volume explores the ways local communities perceive, experience, and interact with archaeological sites in Greece, as well as with the archaeologists and government officials who construct and study such places. In so doing, it reveals another side to sites that have been revered as both birthplace of Western civilization and basis of the modern Greek nation.

Aegean and Cypro-Aegean Non-Sphragistic Decorated Gold Finger Rings of the Bronze Age

Liège & Austin 2010

Aegean and Cypro-Aegean Non-Sphragistic Decorated Gold Finger Rings of the Bronze Age For the Aegean Bronze Age gold finger rings immediately call to mind the many gold signet rings and impressions thereof on clay sealings from both Crete and the Greek mainland; such items continue to be found in new excavations. The numerous seal impressions demonstrate that the rings were primarily used for administrative purposes. These are excluded from the present study, which focuses instead on the non-sphragistic decorated finger rings that occur less frequently. The author has attempted to assemble as many examples as possible.

Ornament und Bedeutung. Zur Motivik mittelminoischer Feinkeramik

Oxford 2010

Ornament und Bedeutung. Zur Motivik mittelminoischer Feinkeramik

The subject of this study is middle-Minoan fine ware, also known as ‘Kamares’-ware. Earlier scholars were adapting typological and stylistic results for psychological explanations and therefore the meanings of motifs on vases from the point of view of the perceptions of the original artists and the users of their vessels have been misunderstood.

The Philistines and Aegean Migration at the End of the Late Bronze Age

Cambridge 2010

The Philistines and Aegean Migration at the End of the Late Bronze Age The author examines the early history of the biblical Philistines who were among the 'Sea Peoples' who migrated from the Aegean area to the Levant during the early twelfth century BC. Creating an archaeological narrative of the migration of the Philistines, he combines an innovative theoretical framework on the archaeology of migration with new data from excavations in Greece, Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon, and Israel and thereby reconstructs the social history of the Aegean migration to the southern Levant.

The Kingdom of Mycenae; A Great Kingdom in the Late Bronze Age Aegean

Bethesda, Maryland 2010

The Kingdom of Mycenae; A Great Kingdom in the Late Bronze Age Aegean The study at hand presents a new evaluation of the data and our understanding of the political landscape in Greece during the Late Bronze Age, especially during the fourteenth and thirteenth centuries BC. Over the last several years there has been a flood of new publications on this topic, in popular magazines, monographs, and scholarly publications.

Mycenaean Greece, Mediterranean Commerce, and the Formation of Identity

New York 2010

Mycenaean Greece, Mediterranean Commerce, and the Formation of Identity The impact of long-distance exchange on the developing cultures of Bronze Age Greece has been a subject of debate since Schliemann's discovery of the Shaft Graves at Mycenae. In Mycenaean Greece, Mediterranean Commerce, and the Formation of Identity, Bryan E. Burns offers a new understanding of the effects of Mediterranean trade on Mycenaean Greece by considering the possibilities represented by the traded objects themselves in their Mycenaean contexts.

Body Parts and Bodies Whole. Changing Relations and Meanings

Oxford 2010

Body Parts and Bodies Whole. Changing Relations and Meanings

This volume grew out of an interdisciplinary discussion held in the context of the Leverhulme-funded project ‘Changing Beliefs in the Human Body’, through which the image of the body in pieces soon emerged as a potent site of attitudes about the body and associated practices in many periods.

Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennnia BC

Oxford 2010

Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennnia BC Written sources from the ancient Near East and eastern Mediterranean, from the third to the first millennia BC, provide a wealth of terms for textiles. The twenty-two chapters in the present volume offer the first comprehensive survey of this important material, with special attention to evidence for significant interconnections in textile terminology among languages and cultures, across space and time. For example, the Greek word for a long shirt, khiton, ki-to in Linear B, derives from a Semitic root, ktn. But the same root in Akkadian means linen, in Old Assyrian a garment made of wool, and perhaps cotton, in many modern languages.

The Archaeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies

Cambridge 2010

The Archaeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies The construction of formal measurement systems underlies the development of science, technology, economy and new ways of understanding and explaining the world. Human societies have developed such systems in different ways, in different places and at different times, and recent archaeological investigations highlight the importance of these activities for fundamental aspects of human life.