ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

ΙΡΙΣ. Μελέτες στη μνήμη της καθηγήτριας Αγγελικής Πιλάλη-Παπαστερίου

Θεσσαλονίκη 2010

ΙΡΙΣ. Μελέτες στη μνήμη της καθηγήτριας Αγγελικής Πιλάλη-Παπαστερίου Ο τόμος αφιερώνεται στη μνήμη της Αγγελικής Πιλάλη-Παπαστερίου, καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία απεβίωσε το 2007. Τα 18 άρθρα, που έχουν συγγράψει συνάδελφοι και μαθητές της Πιλάλη-Παπαστερίου, αναφέρονται όλα στο γνωστικό αντικείμενο της εκλειπούσης και διαχωρίζονται σε τρεις ενότητες: 1) Μακεδονία, 2) Πελοπόννησος-Κυκλάδες-Κρήτη και 3) Θεωρητικές προσεγγίσεις.

Cretan Offerings: Studies in Honour of Peter Warren

London 2010

Cretan Offerings: Studies in Honour of Peter Warren In recognition of the outstanding contribution made by Peter Warren to Aegean archaeology — and in particular to Cretan studies — this volume offers a collection of 36 papers reflecting his wide-ranging research interests. Among the topics addressed are material culture and iconography, including frescoes, pottery, seals and stone vases; chronology, inter-site relationships, overseas connections and religion; Knossos and the legacy of Sir Arthur Evans;

Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens – Σταθμοί της Ζωής μου

Πάτρα 2010

Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens – Σταθμοί της Ζωής μου Το αυτοβιογραφικό χειρόγραφο, το οποίο για πρώτη φορά δημοσιεύεται, καταγράφει τη ζωή του Dörpfeld κατά χρονολογική αλληλουχία. Ο αρχαιολόγος άρχισε τις καταγραφές το 1916, συμπλήρωσε μέχρι τότε την προηγούμενη ζωή του, και συνέχισε μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του. Η έκδοση γίνεται στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα.

MESOHELLADIKA – MΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΑ. La Grèce continentale au Bronze Moyen – Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση Εποχή του Χαλκού – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age

Αθήνα 2010

MESOHELLADIKA – MΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΑ. La Grèce continentale au Bronze Moyen – Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση Εποχή του Χαλκού – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age During the first half of the 2nd millennium BC, as the first palaces appear in Crete and the Minoan civilisation is flourishing, the Greek mainland goes through what is considered a period of stagnation, it not decline and social regression: the Middle Helladic period. The Middle Bronze Age in the Greek mainland has received very little attention, perhaps because of the relative austerity of the material culture and the absence of overt social differentiation.

Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik. VI. Internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS Marburg, 9.-12. Oktober 2008

Mainz 2010

Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik. VI. Internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS Marburg, 9.-12. Oktober 2008

Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Σφραγιδογλυφίας με τίτλο ‘Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik‘. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Marburg (Γερμανία) τον Οκτώβριο του 2008, με την ευκαιρία των 50 ετών του Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel. Τα 33 άρθρα είναι γραμμένα στα αγγλικά (23), γερμανικά (8) και γαλλικά (2).

Dawn of Discovery: The Early British Travellers to Crete. Richard Pococke, Robert Pashley and Thomas Spratt, and their Contribution to the Island’s Bronze Age Archaeological Heritage

Oxford 2010

Dawn of Discovery: The Early British Travellers to Crete. Richard Pococke, Robert Pashley and Thomas Spratt, and their Contribution to the Island’s Bronze Age Archaeological Heritage It is intended to focus on three important British travellers to Crete during the 18th and 19th centuries to establish whether or not they wade any significant contribution to the field of research with regard to the archaeological heritage of Bronze Age Crete. It is an attempt to bring these ‘lost pioneers’ of antiquity to the fore and to recognize their efforts as part of the foundation of the discovery of the island’s Bronze Age archaeology prior to the groundbreaking excavations of Sir Arthur Evans. They arc Richard Pococke (1704-65), Robert Pashley (1805-59) and Thomas Spratt (1811-88).

Αρχαιολογικό έργο Κρήτης 1: Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008

Ρέθυμνο 2010

Αρχαιολογικό έργο Κρήτης 1: Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008

Από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου 2008 έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η 1η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, που οργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. H Παγκρήτια αυτή συνάντηση, αίτημα με μακρά ιστορία, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς ικανοποίησης και με τη συμμετοχή πολλών νέων και πεπειραμένων συναδέλφων. Ο τόμος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προφορικών και επιτοίχιων ανακοινώσεων με ποικίλο περιεχόμενο: ανασκαφές, αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις, εργασίες συντήρησης, ψηφιακές εφαρμογές.

Η Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ.

Αθήνα 2010

Η Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. Με την ευκαιρία της φιλοξενίας της έκθεσης "Το ξεχασμένο παρελθόν της Ευρώπης. Η κοιλάδα του Δούναβη, 5000-3500 π.Χ.", το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οργανώνει για συγκριτικούς σκοπούς μια παράλληλη παρουσίαση περίπου 90 αρχαιολογικών αντικειμένων από ελληνικές νεολιθικές θέσεις με κατοίκηση κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. Η παρουσίαση έχει ως στόχο να αναδείξει τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και άλλων περιοχών της ΝΑ Ευρώπης πριν από 7.000 χρόνια και να εντάξει τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο την περίοδο αυτή σε ένα ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC

New York 2010

The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC

In the prehistoric Copper Age, long before cities, writing, or the invention of the wheel, Old Europe was among the most culturally rich regions in the world. Its inhabitants lived in prosperous agricultural towns. The ubiquitous goddess figurines found in their houses and shrines have triggered intense debates about women's roles. The Lost World of Old Europe is the accompanying catalog for an exhibition at New York University's Institute for the Study of the Ancient World. This superb volume features essays by leading archaeologists as well as breathtaking color photographs cataloguing the objects, some illustrated here for the first time.

The Master of Animals in Old World Iconography

Budapest 2010

The Master of Animals in Old World Iconography Old World iconography from the Upper Paleolithic to the Christian era consistently features symbolic representations of both female and male protagonists in conflict with, accompanied by or transmuted partly or completely into, animals. Adversarial relationships are made explicit through hunting and sacrifice scenes, including heraldic compositions featuring a central figure grasping beasts arrayed on either side, while more implicit expressions are manifested in zoomorphic attributes (horns, headdresses, skins, etc.) and composite or hybrid figures that blend animal and human elements into a single image.

Archaic State Interaction. The Eastern Mediterranean in the Bronze Age

Santa Fe, New Mexico 2010

Archaic State Interaction. The Eastern Mediterranean in the Bronze Age In current archaeological research the failure to find common ground between world-systems theory believers and their counterparts has resulted in a stagnation of theoretical development in regards to modeling how early state societies interacted with their neighbors. This book is an attempt to redress these issues. By shifting the theoretical focus away from questions of state evolution to state interaction, the authors develop anthropological models for understanding how ancient states interacted with one another and with societies of different scales of economic and political organization.

Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine

Urbana 2010

Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine Ancient Minoan culture has been typically viewed as an ancestor of classical Greek civilization, but this book shows that Minoan Crete was on the periphery of a powerfully dynamic cultural interchange with its neighbors. Rather than viewing Crete as the autochthonous ancestor of Greece’s glory, Nanno Marinatos considers ancient Crete in the context of its powerful competitors to the east and south.

Αρχαιολογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Παράγοντας και καταναλώνοντας τους «Μινωίτες»

Αθήνα 2010

Αρχαιολογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Παράγοντας και καταναλώνοντας τους «Μινωίτες» Ο τόμος αυτός διερευνά ζητήματα τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης του «μινωικού» παρελθόντος. Εξετάζονται η πρόσληψη και διαχείριση των «Μινωιτών» σήμερα σε διάφορα πεδία (από τη δόμηση τοπικών ταυτοτήτων μέχρι τη φροϋδική ψυχανάλυση, από τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία μέχρι την παιδαγωγική).

Political Economies of the Aegean Bronze Age: Papers from the Langford Conference, Florida State University, Tallahassee, 22-24 February 2007

Oxford & Oakville 2010

Political Economies of the Aegean Bronze Age: Papers from the Langford Conference, Florida State University, Tallahassee, 22-24 February 2007 This volume brings together an international group of researchers to address how Mycenaean and Minoan states controlled the economy. The contributions, originally delivered at the 2007 Langford Conference at the Florida State University, examine the political economies of state (and pre-state) entities within the Aegean Bronze Age, including the issues of: centralization and multiple scales of production, distribution, and consumption within a polity importance of extraregional trade, craft specialization, role of non-elite institutions, temporal/diachronic variation within regions, ‘Aegean’ political economy as a monolithic process, political economy before the emergence of the palaces.

The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia

Αθήνα 2010

The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia The excavation at Petras started in 1985, initially as a small - scale test dig. In the late 1980’s it was granted the status of a ‘systematic research project’ by the Hellenic Ministry of Culture. It is a happy coincidence that the 25th anniversary of the excavation and the studies of its finds is marked by the presentation to the scholarly community of this monograph which constitutes the final publication of the hieroglyphic archive that came to light in a MM IIB destruction deposit of the palace of Petras.