ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

Die ausgehende frühe und die beginnende mittlere Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Band 4, 1-2

Darmstadt 2013

Die ausgehende frühe und die beginnende mittlere Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Band 4, 1-2 Το παρόν βιβλίο αποτελεί βελτιωμένη δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, η οποία υποστηρίχθηκε το χειμώνα του 2011/2012 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Tübingen.

Principi, Pelasgi e pescatori. L’Attica nella Tarda Età del Bronzo

Athens/Paestum 2013

Principi, Pelasgi e pescatori. L’Attica nella Tarda Età del Bronzo Despite being explored as early as 1877, just one year after Schliemann’s discovery of Circle A at Mycenae, Mycenaean Attica has never been the subject of a general overview. Attention has only been devoted to single outstanding discoveries, such as the monumental tombs and cemeteries of Spata, Menidi, and Perati, or the citadels and settlements of the Acropolis at Athens, Eleusis, and Kiapha Thiti.

The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World

London 2013

The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World The Mediterranean has been for millennia one of the global cockpits of human endeavor. World-class interpretations exist of its Classical and subsequent history, but there has been remarkably little holistic exploration of how its societies, culture and economies first came into being, despite the fact that almost all the fundamental developments originated well before 500 BC.

Λακεδαίμων (3 τόμοι)

Αθήνα 2013

Λακεδαίμων (3 τόμοι) Στο τρίτομο αυτό έργο ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Σπάρτης, παρουσιάζει τη σημαντικότατη ανασκαφική του έρευνα στην Πελλάνα Λακωνίας, που βρίσκεται 25 χλμ. βόρεια της Σπάρτης.

The Phaistos hills before the Palace: a contextual reappraisal

Monza 2013

The Phaistos hills before the Palace: a contextual reappraisal This work represents the first comprehensive account of all the deposits and structures uncovered over the past hundred years on the three hills of the Phaistos ridge (in south-central Crete), and also the first attempt to clarify the nature of the site – in terms of function and status – from its foundation at the end of the Neolithic period through the Early Bronze Age.

Ancient Corinthia. From prehistoric times to the end of antiquity

Αθήνα 2013

Ancient Corinthia. From prehistoric times to the end of antiquity The idea of publishing a collective volume on the archaeological sites and monuments of Corinthia was born of the need to fill the gap existing in the relevant bibliography. However, our concern was not to write a run-of-the-mill tourist guidebook, like those on sale to visitors in the museums, but to present the monuments and their history in such a way as to enhance Corinthia's outstanding place in the ancient world.

Minos et les grecs. La cité revisitée

Paris 2013

Minos et les grecs. La cité revisitée «Dans sa recherche sur l’histoire des hommes, il combinait les données de l’archéologie et du droit : pour comprendre une société et ses règles, n’y a-t-il pas nécessité de connaître les contraintes techniques qui s’imposaient à elle autant que la nature des rapports entre ses membres et des lois qui les réglementaient?»

Γεώργιος Εμμ. Μυλωνάς. Βίος και έργο. 1898-1988

Αθήνα 2013

Γεώργιος Εμμ. Μυλωνάς. Βίος και έργο. 1898-1988 Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 έγινε στην Αρχαιολογική Εταιρεία επιστημονική ημερίδα στη μνήμη του Γεωργίου Εμμ. Μυλωνά (1898-1988) που οργανώθηκε από την Εταιρεία, την Ακαδημία Αθηνών και την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Missouri St. Louis των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την οποία κατέχει ο εταίρος καθηγητής αρχαιολογίας κ. Μιχάλης Κοσμόπουλος.

Living on the Margin: Chryssi Island and the Settlement Patterns of the Ierapetra Area, South-Eastern Crete

Oxford 2013

Living on the Margin: Chryssi Island and the Settlement Patterns of the Ierapetra Area, South-Eastern Crete Τhis monograph examines the settlement history of a small island off the coast of southeast Crete and its exploitation by the settlements in the southern part of the Ierapetra Isthmus. Recent archaeological discoveries by the 24th Ephorea on Chryssi Island led to an intensive survey that uncovered numerous sites, dating from the Final Neolithic to the Ottoman period.

The Archaeology of Cyprus From Earliest Prehistory through the Bronze Age

Cambridge/New York 2013

The Archaeology of Cyprus From Earliest Prehistory through the Bronze Age Situated between the worlds of the Near East, Europe and Africa, the archaeology and culture of Cyprus are central to an understanding of the ancient Mediterranean world. This book treats the archaeology of Cyprus from the first-known human presence during the Late Epipalaeolithic (ca. 11,000 BC) through the end of the Bronze Age (ca. 1000 BC).