ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean)

Oxford 2019

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean) The existence of an opposition between rural and urban spaces is an important question for our societies, and one that has been posed since the radical transformations of the 20th century and the so-called ‘end of the peasants’. In this context it becomes also a question for archaeologists and historians.

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean

Leiden 2018

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean Colourful surface treatments form an integral element of vernacular and élite architecture of ancient societies. This is also true for the various regions of the Eastern Mediterranean in the 2nd millennium B.C.E., where elaborate wall paintings furnished temples, tombs, palatial buildings, and in general more elaborate houses.

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns

Louvain-la-Neuve 2018

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns Following a first 5-year programme between 2007 and 2011 and three earlier preliminary reports published as Aegis 1.4 and 6, the Belgian School at Athens returned to Sissi in 2015. This volume describes the results of the 2015 and 2016 campaigns, in part concentrating on the remains of a large, Neopalatial monumental complex with Central Court, which was initially recognised in 2011.

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean

Oxford 2019

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean This second volume on Early Cycladic (and Cycladicising) sculptures found in the Aegean, examines finds from mainland Greece, along with the rarer items from the north and east Aegean, with the exception of those discovered in the Cyclades (covered in the preceding volume), and of those found in Crete. The significance of these finds is that these are the principal testimonies of the influence of the Early Bronze Age Cycladic cultures in the wider Aegean.

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus

Philadelphia 2019

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus This book brings together for the first time scholars working on the Bronze Age settlement patterns and material culture of the southern Ierapetra Isthmus, a region that actively participated in the coastal and maritime trade networks of East Crete. During the past few decades, while various archaeological projects focused on the northern isthmus, the Ierapetra area remained largely neglected and unknown, a terra incognita.

Restoring the Minoans. Elizabeth Price and Sir Arthur Evans

Princeton & Oxford 2017

Restoring the Minoans. Elizabeth Price and Sir Arthur Evans How do archaeologists and artists reimagine what life was like during the Greek Bronze Age? How do contemporary conditions influence the way we understand the ancient past? This innovative book considers two imaginative restorations of the ancient world that test the boundaries of interpretation and invention by bringing together the discovery of Minoan culture by the British archaeologist Sir Arthur Evans (1851–1941) and the work of the Turner Prize–winning video artist Elizabeth Price (b. 1966).

Chalasmenos I. The Late Minoan IIIC Settlement House A.2

Philadelphia-Pennsylvania 2018

Chalasmenos I. The Late Minoan IIIC Settlement House A.2 The present monograph constitutes the first volume of the final publication of the Late Minoan (LM) IIIC settlement at Chalasmenos, Ierapetra, East Crete. This introductory chapter provides general information about the site and discusses its topography, the history of site use, and the history of archaeological investigation at the site and in its immediate vicinity (including previous publications) as well as the goals and results of the excavation.

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός

Αθήνα 2019

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός H πρώτη έκδοση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού (1995), της Ντόρας Βασιλικού, κάλυψε το «αισθητά κενό» που υπήρχε στη βιβλιογραφία και είχε επισημάνει ο Σπύρος Ιακωβίδης στον πρόλογό του. Με το πέρασμα ενός τετάρτου του αιώνος συσσωρεύτηκε πολλή και σημαντική νέα γνώση, που έκαναν αναγκαία την ανασύνταξη και αύξηση του κειμένου και της εικονογράφησης του βιβλίου.

Koukounaries, Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis

Αθήνα 2016

Koukounaries, Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis It is with great pleasure that I accepted the invitation to present this handsome book about the ancient acropolis of Koukounaries on Paros. A first account about a rare Aegean acropolis, it contains the result of meticulous and systematic excavations carried out between 1976 and 1992 by Demetrius -Umberto Schilardi, Ephor of Antiquities, Emeritus, and his collaborators. Koukounaries is considered one of the most ancient acropolis sites in the Aegean.

“Sea-Peoples” Up-to-Date. New Research on Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th – 11th Centuries BCE.

Wien 2017

“Sea-Peoples” Up-to-Date. New Research on Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th – 11th Centuries BCE. This volume presents the outcomes of the European Science Foundation workshop “Sea Peoples” Up-to-Date. New Research on Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th–11th Centuries BCE, which took place in November 2014 at the Austrian Academy of Sciences in Vienna. It offers up-to-date research on the Sea Peoples phenomenon during the so called “crisis years” at the end of the Bronze Age.

Understanding Relations between Scripts. The Aegean Writing Systems

Oxford & Philadelphia 2017

Understanding Relations between Scripts. The Aegean Writing Systems Understanding Relations Between Scripts: The Aegean Writing Systems arises from a conference held in Cambridge in 2015. The question of how writing systems are related to each other, and how we can study those relationships, has not been studied in detail and this volume aims to fill a gap in scholarship by presenting a number of case studies focused on the writing systems of the Bronze Age Aegean.

From Cooking Vessels to Cultural Practices in the Late Bronze Age Aegean

Oxford 2017

From Cooking Vessels to Cultural Practices in the Late Bronze Age Aegean Late Bronze Age Aegean cooking vessels illuminate prehistoric cultures, foodways, social interactions, and communication systems. While many scholars have focused on the utility of painted fineware vessels for chronological purposes, the contributors to this volume maintain that cooking wares have the potential to answer not only chronological but also economic, political, and social questions when analysed and contrasted with assemblages from different sites or chronological periods.