ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του V. Vlachou (ed.), Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece. Proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 14-16 Novembre 2013

Bryn Mawr Classical Review 2016.12.16

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Murray, S. C., Βιβλιοκρισία του: V. Vlachou (ed.), Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece. Proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 14-16 Novembre 2013, Études d’Archéologie 8 (Bruxelles 2015), Bryn Mawr Classical Review 2016.12.16.

Βιβλιοκρισία του H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered

Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Chapin, A. P., Βιβλιοκρισία του: H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 72 (Athens 2015), Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Βιβλιοκρισία του B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Andreou, G. M., Βιβλιοκρισία του: B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Nafplioti, A., Βιβλιοκρισία του: A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis (Princeton 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Becker, M. J., Βιβλιοκρισία του: R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kotsonas, A., Βιβλιοκρισία του: G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses (Philadelphia 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Sturgeon, M. C., Βιβλιοκρισία του: N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives (Atlanta 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II

Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211

Zimmermann, T., Βιβλιοκρισία του: S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II (Darmstadt 2012), Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211.

Βιβλιοκρισία του M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology

Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744

Gleba, M., Βιβλιοκρισία του: M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Ancient Textiles Series 18 (Oxford 2015), Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744.

Βιβλιοκρισία του C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual

Antiquity 91.355 (2017): 260-261

Kyriakidis, E., Βιβλιοκρισία του: C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual (Cambridge 2016), Antiquity 91.355 (2017): 260-261.