ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2019

Βιβλιοκρισία του R. Angus K. Smith, M.K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 433-435

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: R. Angus K. Smith, M.K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 433-435
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić & T. Takaoğlu (eds), Communities in Transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 431-433

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić & T. Takaoğlu (eds), Communities in Transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 431-433
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, W.A. Parkinson, D.J. Pullen, M.L. Galaty & P. Karkanas (eds), Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece. In honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 424-431

Perlès, C., Βιβλιοκρισία του: Α. Papathanasiou, W.A. Parkinson, D.J. Pullen, M.L. Galaty & P. Karkanas (eds), Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece. In honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 424-431
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του C. Perlès, Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi, Volume I, the Palaeolithic and the Mesolithic, Excavations at Franchthi Cave, Greece (Indiana 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 423-424

Galanidou, N., Βιβλιοκρισία του: C. Perlès, Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi, Volume I, the Palaeolithic and the Mesolithic, Excavations at Franchthi Cave, Greece (Indiana 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 423-424
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του F. Iacono, The archaeology of Late Bronze Age, Interaction and Mobility at the gates of Europe: people, things and networks around the southern Adriatic Sea (New York 2019)

Antiquity 369 (June 2019): 830-831

Kelder, J., Βιβλιοκρισία του: F. Iacono, The archaeology of Late Bronze Age, Interaction and Mobility at the gates of Europe: people, things and networks around the southern Adriatic Sea (New York 2019), Antiquity 369 (June 2019): 830-831

Βιβλιοκρισία του M. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova & P.W. Stockhammer (eds), Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 459-461

Souvatzi, S., Βιβλιοκρισία του: Μ. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova & P.W. Stockhammer (eds), Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 459-461
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του E.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016) Younger, J. G. Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458 READ THE REVIEWE.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458

Younger, J. G., Βιβλιοκρισία του: E.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. Bernard Knapp & S. Demesticha, Mediterranean Connections: Maritime Transport Containers and Seaborne Trade in the Bronze and Early Iron Ages (New York 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 451-455

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: A. Bernard Knapp & S. Demesticha, Mediterranean Connections: Maritime Transport Containers and Seaborne Trade in the Bronze and Early Iron Ages (New York 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 451-455
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou, Petras, Siteia. I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2 (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 450-451

Schoel, I., Βιβλιοκρισία του: Μ. Tsipopoulou, Petras, Siteia. I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2 (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 450-451
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016)

Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311

Simantoni-Bournia, E., Βιβλιοκρισία του: D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016), Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του B. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017)

American Journal of Archaeology 123.3 (2019)

Emanuel, J.P., Βιβλιοκρισία του: Β. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017), American Journal of Archaeology 123.3 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ