ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του: The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’ and the Octopus Style in East Crete

Προ-ιστορήματα

Μερούσης, Ν., 2010. Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’and the Octopus Style in East Crete (Oxford 2009), Προ-ιστορήματα 3 (Ιούνιος) 2010.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία