ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2018

1 Μαρτίου 2019

Βιβλιοκρισία του T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwest-lichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die mykenische Nachpalaszeit (SH IIIC). Text (Wiesbaden 2013) & U. Damm-Meinhardt & T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die ausgehende Palaszeit (SH IIIB2) und die mykenische Nachpalszeit (SH IIIC). Dokumentation zu den Bände XVII 1 und 2 (Wiesbaden 2013)

Thomas, E. Gnomon 90.7 (2018): 633-637

Thomas, E., Βιβλιοκρισία του: T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die mykenische Nachpalaszeit (SH IIIC). Text (Wiesbaden 2013) & U. Damm-Meinhardt & T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die ausgehende Palaszeit (SH IIIB2) und die mykenische Nachpalszeit (SH IIIC). Dokumentation zu den Bände XVII 1 und 2 (Wiesbaden 2013), Gnomon 90.7 (2018): 633-637

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.