ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Tiryns 17[2] & Tiryns 17[3]

American Journal of Archaeology

Gauss, W., 2015. Review of T. Mühlenbruch, Die mykenische Nachpalastzeit (SH III C) (Tiryns 17[2]) (Wiesbaden 2013), and T. Mühlenbruch & U. Damm-Meinhardt, Die ausgehende Palastzeit (SH III B2) und die mykenische Nachpalastzeit (SH III C) Dokumentation zu den Bänden XVII 1 und 2 (Tiryns 17[3]) (Wiesbaden 2013), American Journal of Archaeology 119.4 (October 2015).

Κείμενο

Βιβλιοκρισία του: Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery: New Results and Their Interpretations. Proceedings of the Round Table Conference Held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 16 April 2011

American Journal of Archaeology

Kotsonas, A., 2015. Online review of M. Kerschner & I. S. Lemos (eds), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery: New Results and Their Interpretations. Proceedings of the Round Table Conference Held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 16 April 2011 (Vienna 2014), American Journal of Archaeology 119.3.
Κείμενο