ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2019

Βιβλιοκρισίες των: Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik VI & The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism: A Study of Style and Iconography

The Journal of Hellenic Studies

Krzyszkowska O., 2014. Reviews of W. Müller (ed.), Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik VI. internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS, Marburg, 9.-12. Oktober 2008 [Corpus der minoischen und mykenischen Siegel Beiheft 8] (Mainz am Rhein 2010), and M. Anastasiadou, The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism: A Study of Style and Iconography [Corpus der

Βιβλιοκρισία του: The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987 and 2001. Vol. IV.I: Text. Vol. IV.2: Plates. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements

Gnomon

Traunmüller S., 2014. Review of E. Hallager & B.P. Hallager (eds), The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987 and 2001. Results of the excavations under the direction of Yannis Tzedakis and Carl-Gustaf Styrenius. Vol. IV.I: Text. Vol. IV.2: Plates. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements (Stockholm 2011), Gnomon 86.2, 161-185.