ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: The Neolithic Settlement of Knossos in Crete. New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands

Journal of Hellenic Studies

Tomkins, P., 2015. Review of N. Efstratiou, A. Karetsou & M. Ntinou (eds), The Neolithic Settlement of Knossos in Crete. New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands (INSTAP Prehistory Monographs 42) (Philadelphia, PA 2013), Journal of Hellenic Studies 135: 258-260.