ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2019

Βιβλιοκρισία του: Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell

Revue Archéologique

Gaignerot-Driessen, F., 2011. Review of Anna Lucia D’Agata and Aleydis Van de Moortel (eds), Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell [Hesperia Supplement 42] (Princeton 2009), Revue Archéologique 52:2 (2011): 361-363.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία (HTML version)

Βιβλιοκρισία του: Weight and Value in Pre-Coinage Societies, vol.II: Sidelights on measurement from the Aegean and the Orient. Meletemata 61

Revue Archéologique

Laffineur, R., Review of Michailidou, A., Weight and Value in Pre-Coinage Societies, vol.II: Sidelights on measurement from the Aegean and the Orient. Meletemata 61 (Athens 2008), Revue Archéologique 54:2 (2012): 337-338.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία (HTML version)

Βιβλιοκρισία του: La céramique grecque aux époques géométrique et orientalisante (XIe-VIe siècle av. J.-C.). La céramique grecque, 1

Bryn Mawr Classical Review

Moore, Μ.Β., 2013. Online review of Anne Coulié, La céramique grecque aux époques géométrique et orientalisante (XIe-VIe siècle av. J.-C.). La céramique grecque, 1 (Paris 2013), Bryn Mawr Classical Review 2013.12.10

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Cave of the Cyclops: Mesolithic and Neolithic Networks in the Northern Aegean, Greece. Vol. 2, Bone Tool Industries, Dietary Resources and the Paleoenvironment, and Archaeometrical Studies

American Journal of Archaeology

Allen, S.E., 2014. Online review of Adamantios Sampson (ed.), The Cave of the Cyclops: Mesolithic and Neolithic Networks in the Northern Aegean, Greece. Vol. 2, Bone Tool Industries, Dietary Resources and the Paleoenvironment, and Archaeometrical Studies (Philadelphia 2011), American Journal of Archaeology 118.1 (January 2014).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Shillourokambos. Un établissement néolithique pré-céramique à Chypre. Les fouilles du secteur 1

Les Chroniques de Préhméd

Bailly, M., 2012. Βιβλιοκρισία του: Jean Guilaine, François Briois & Jean-Denis Vigne (eds), Shillourokambos. Un établissement néolithique pré-céramique à Chypre. Les fouilles du secteur 1 (Athens/Paris 2011), Les Chroniques de Préhméd 30-05-2012.

Διαβάστε τη βιβλικρισία