ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff: Εκατό χρόνια αρχαιολογικής δραστηριότητας στο Άργος / Sur les pas de Wilhelm Vollgraff: Cent ans d’activités archéologiques à Argos

Bryn Mawr Classical Review

Kennell, S.A.H., 2014. Review of D. Mulliez (ed.), Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff: Εκατό χρόνια αρχαιολογικής δραστηριότητας στο Άργος / Sur les pas de Wilhelm Vollgraff: Cent ans d’activités archéologiques à Argos [Recherches franco-helléniques, 4] (Athènes 2013), Bryn Mawr Classical Review 2014.11.23

Κείμενο

Βιβλιοκρισία του: Exchange Networks and Local Transformations: Interaction and Local Change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age

Bryn Mawr Classical Review

Gauthier, Ε., 2014. Review of M.-E. Alberti & S. Sabatini (eds), Exchange Networks and Local Transformations: Interaction and Local Change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age (Oxford, Oakville 2013), Bryn Mawr Classical Review 2014.11.09

Κείμενο

Βιβλιοκρισίες των: An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society & Material Connections in the Ancient Mediterranean: Mobility, Materiality, and Mediterranean Identities

The Journal of Hellenic Studies

Legarra Herrero, B., 2013. Reviews of C. Knappett, An Archaeology of Interaction: Network Perspectives on Material Culture and Society (Oxford 2011), and P. van Dommelen & A.B. Knapp (eds), Material Connections in the Ancient Mediterranean: Mobility, Materiality, and Mediterranean Identities (London 2010), The Journal of Hellenic Studies 133 (January 2013), 258-261.

Κείμενο

Βιβλιοκρισία του: Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape

The Journal of Hellenic Studies

Schallin, A.-L., 2013. Review of W. Gauss & E. Kiriatzi, Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape [Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 27; Österreichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamtakademie 65] (Vienna 2011), The Journal of Hellenic Studies 133 (January 2013), 255-256.

Κείμενο

Βιβλιοκρισίες των: Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik VI & The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism: A Study of Style and Iconography

The Journal of Hellenic Studies

Krzyszkowska O., 2014. Reviews of W. Müller (ed.), Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik VI. internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS, Marburg, 9.-12. Oktober 2008 [Corpus der minoischen und mykenischen Siegel Beiheft 8] (Mainz am Rhein 2010), and M. Anastasiadou, The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism: A Study of Style and Iconography [Corpus der

Βιβλιοκρισία του: The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987 and 2001. Vol. IV.I: Text. Vol. IV.2: Plates. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements

Gnomon

Traunmüller S., 2014. Review of E. Hallager & B.P. Hallager (eds), The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987 and 2001. Results of the excavations under the direction of Yannis Tzedakis and Carl-Gustaf Styrenius. Vol. IV.I: Text. Vol. IV.2: Plates. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements (Stockholm 2011), Gnomon 86.2, 161-185.