ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: House X at Kommos, A Minoan Mansion Near the Sea. Part 1, Architecture, Stratigraphy, and Selected Finds

Bryn Mawr Classical Review

Petrakis, V., 2013. Online review of  Maria C. Shaw & Joseph W. Shaw (eds), House X at Kommos, A Minoan Mansion Near the Sea. Part 1, Architecture, Stratigraphy, and Selected Finds (Philadelphia, Pennsylvania 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.03.50

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertumer-Neuvorlage. Bd.1: Forschungsgeschichte, keramische Funde der Schichten VII bis IX, Nadeln, Gewichte und durchlochte Tongeräte

Archeologia

Maliszewski, D., 2011. Review of M. Wemhoff, D. Hertel & A. Hänsel (eds), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertumer-Neuvorlage. Bd.1: Forschungsgeschichte, keramische Funde der Schichten VII bis IX, Nadeln, Gewichte und durchlochte Tongeräte (Berlin 2008), Archeologia LX (2009): 145-147.

Βιβλιοκρισία του: Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday

Bryn Mawr Classical Review

Haas-Lebegyev, J., 2013. Online review of Walter Gauß, Michael Lindblom, R. Angus K. Smith & James C. Wright (eds), Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday (Oxford 2011), Bryn Mawr Classical Review 2013.02.41

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Μεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο”

Bryn Mawr Classical Review

Gimatzidis, S., 2013. Online review of Giannis Z. Tzifopoulos (ed.), Μεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο” (Thessaloniki 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.1.53

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Greek-Swedish excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970–1987 and 2001. Volume IV. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements

Antiquity

Hamilakis, Y., 2012. Review of Erik Hallager & Birgitta P. Hallager (eds), The Greek-Swedish excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970–1987 and 2001. Volume IV. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements  (Stockholm 2011), Antiquity 86:334 (2012): 1240-1241.