ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Death Management and Virtual Pursuits: A Virtual Reconstruction of the Minoan Cemetery at Phourni, Archanes

American Journal of Archaeology

Miller Bonney, E., 2011. Online review of C. Papadopoulos, Death Management and Virtual Pursuits: A Virtual Reconstruction of the Minoan Cemetery at Phourni, Archanes (Oxford 2010), American Journal of Archaeology 115.4 (October).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία