ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Pέθυμνο 5–7 Δεκεμβρίου 2003

Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες

Βαβουρανάκης, Γ., 2010. Βιβλιοκρισία του: Κ. Κόπακα (επ.), Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Pέθυμνο 5–7 Δεκεμβρίου 2003 (Ηράκλειο 2009), Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες 24-11-2010.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία