ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’ and the Octopus Style in East Crete

Προ-ιστορήματα

Μερούσης, Ν., 2010. Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’and the Octopus Style in East Crete (Oxford 2009), Προ-ιστορήματα 3 (Ιούνιος) 2010.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia: The Ilıpınar Excavations. Vol. 3, with Contributions on Hacılartepe and Menteşe

American Journal of Archaeology

Matthews, R., 2009. Review of J. Roodenberg & S. Alpaslan Roodenberg (eds), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia: The Ilıpınar Excavations. Vol. 3, with Contributions on Hacılartepe and Menteşe (Leiden 2008), American Journal of Archaeology 113.2 (April): 289.