ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Terracotta Statues and Figurines of Cypriote Type Found in the Aegean: Provenance Studies

American Journal of Archaeology

Fourrier, S., 2010. Online review of V. Karageorghis, N. Kourou, V. Kilikoglou & M.D. Glascock (eds), Terracotta Statues and Figurines of Cypriote Type Found in the Aegean: Provenance Studies (Nicosia 2009), American Journal of Archaeology 114.4 (October).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Tree-rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm

Journal of Ancient Egyptian Interconnections

Creasman, P.P. & Bannister, B., 2011. Review of S.W. Manning & M.J. Bruce (eds), Tree-rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm (Oxford 2009), Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.1: 5-6.