ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Mochlos IIC: Period IV, the Mycenaean Settlement and Cemetery: the Human Remains and Other Finds

Bryn Mawr Classical Review

Girella, L., 2012. Review of Soles, J.S. & Costis Davaras (eds), Mochlos IIC: Period IV, the Mycenaean Settlement and Cemetery: the Human Remains and Other Finds [Prehistory monographs 32] (Philadelphia 2011), Bryn Mawr Classical Review 2012.10.46

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία