ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Late Bronze Age Aiginetan Coarse Pottery at Kanakia, Salamis: A Macroscopic Study

Hesperia 88.3 (2019): 447-525

This article examines the Late Bronze Age Aiginetan coarse pottery from the excavations at the Mycenaean acropolis at Kanakia on Salamis and the nearby cult area at Pyrgiakoni. The cooking and noncooking shapes are presented and discussed, and macroscopic observations are offered concerning the construction of certain types of pots and their performance characteristics.

A Wheelmade Bovid from the Palace of Nestor at Pylos

Hesperia 88.3 (2019): 421-446

This article examines fragments of a wheelmade terracotta bovid of “Mycenaean” type from the so-called Palace of Nestor at Pylos. The first such figure to be identified in Messenia, the bovid is considered in light of its physical features, excavation contexts, and similarities to published comparanda.

A Middle Helladic Tomb in the Athenian Kerameikos and Some Thoughts on the Early Connections of Attica

Annual of the British School at Athens 114 (2019): 119-143

Το συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται στην παρουσίαση και διαπραγμάτευση του μοναδικού έως τώρα μεσοελλαδικού τάφου που έχει ανακαλυφθεί στον Κεραμεικό της Αθήνας. Ο σκοπός του άρθρου είναι διττός: καταρχήν, παρουσιάζονται συστηματικά τα ευρήματα του τάφου, όσα τουλάχιστον στάθηκε δυνατόν να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε εκ νέου, και προτείνεται η χρονολόγησή του στη ΜΕ Ι φάση.

Like a Duck to Water – Birds and Liquids in the Aegean Bronze Age

Annual of the British School at Athens 114 (2019): 41-78

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των πτηνών και του υγρού στοιχείου κατά τη διάρκεια του μινωικού, κυκλαδικού και μυκηναϊκού πολιτισμού. Η έρευνα εστιάζεται στα πτηνόμορφα αγγεία, στις απεικονίσεις πτηνών σε αγγεία και σε ορισμένα ρυτά διακοσμημένα με μοτίβα πτηνών· τα αντικείμενα παρατίθενται στον συνοδευτικό κατάλογο.