ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

1 Ιανουαρίου 2019

A synthesis of the Neolithic and Early Bronze Age ground stone tools from Dodecanese

Mercurios Georgiadis Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 17-30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η έρευνα όπως και οι ανασκαφικές εκθέσεις εστιάζουν την ανάλυσή τους στην κεραμική και σε κάποιες περιπτώσεις στα λεπτά λίθινα εργαλεία. Πολύ συχνά τα πιο χονδροειδή εργαλεία από λίθο είτε παραβλέπονται είτε υποβαθμίζονται ως ευρήματα άξια έρευνας. Η παρούσα ανακοίνωση προσφέρει μια συνθετική εικόνα των ευρημάτων που διαθέτουμε από τα χονδροειδή λίθινα εργαλεία Νεολιθικών και Πρωτοχαλκών θέσεων σε κάθε ένα νησί της Δωδεκανήσου. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίδεται στις τοπικές επιλογές σχημάτων και υλικών, ενώ την ίδια στιγμή θα συζητηθεί και η χρήση τους. Η οικονομική διάσταση αυτών των ευρημάτων είναι πολλή σημαντική για την κατανόηση των γεωργικών προϊόντων της κάθε θέσης, αλλά και των νησιών γενικότερα, σε κάθε χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα, η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ θέσεων μπορεί να αναλυθεί με γνώμονα τα σχήματα και τα μεγέθη των εργαλείων αυτών. Η προέλευση του υλικού κατασκευής παρέχει μία ακόμη οικονομική πτυχή που σχετίζεται με την παραγωγή αυτών των ευρημάτων και των ανταλλαγών που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Τα λίθινα εργαλεία μπορούν να προσφέρουν νέες αναγνώσεις των τοπικών και περιφερειακών δικτύων ανταλλαγής σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα, καθώς και μια καλύτερη κατανόηση των οικονομικών διαδικασιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τις διάφορες φάσεις της Νεολιθικής και της Πρωτοχαλκής εποχής.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.