ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

8 Μαρτίου 2016

‘…daß es keinen so gelehrten und tüchtigen Mann gibt als Sie’: The Heinrich Schliemann-Wilhelm Dörpfeld correspondance, 1879-1890

Stefanie A. H. Kennell Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 257-308

Περίληψη

Προηγούμενες μελέτες για τη σχέση μεταξύ του Wilhelm Dörpfeld και του Heinrich Schliemann, καθώς επίσης και της επίδρασης που ασκούσε ο ένας στον άλλον, είχαν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις εκδόσεις του Ernst Meyer (το Briefwechsel II περιέχει μόνο επτά γράμματα από τον Dörpfeld και οκτώ από τον Schliemann), σε αναφορές που περιλαμβάνονται στην έκδοση των Herrmann – Maaß για την αλληλογραφία μεταξύ των Schliemann και Virchow, και σε κάποιες επιστολές του Dörpfeld στον πεθερό του Friedrich Adler (αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Βερολίνο). Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη στην Αθήνα κατέχει, παρά ταύτα, περισσότερες από 130 επιστολές του Dörpfeld από τα έτη 1879 και 1881-1889, καθώς επίσης και αντίγραφα από περισσότερες από 70 επιστολές του Schliemann στον Dörpfeld από τα έτη 1881-1890. Η μελέτη αυτών των επιστολών, πολλές από τις οποίες αδημοσίευτες, αποκαλύπτει τη φύση και την εξέλιξη της, ιστορικά, σημαντικής συνεργασίας μεταξύ Dörpfeld και Schliemann, εμφανώς βασισμένη τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μη εξαιρουμένων των αναφορών στις αυξημένες αρμοδιότητες του Dörpfeld στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και στο ρόλο που έπαιξε ο Schliemann στο να του παρέχει μία μόνιμη κατοικία στο Ινστιτούτο της Αθήνας.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.