ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

14 Οκτωβρίου 2012

Γιορτάζοντας με τους νεκρούς: στρατηγικές της μνήμης στις κοινωνίες της Προανακτορικής Κρήτης

Γιάννης Παπαδάτος στο Μπουραζέλης, Κ., Καραμανωλάκης, Β. & Κατάκης, Σ. (επιμ.), Ιστορήματα 3: Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της (Αθήνα 2011): 69-89.

Από την εισαγωγή

Η συγκρότηση, η διαχείριση και ο έλεγχος της συλλογικής μνήμης αποτελούν επιλογές μιας κοινότητας με σημαντικό κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις ιδέες του Halbwachs, η μνήμη είναι κοινωνικώς κατασκευσμένη και καθορισμένη και δε νοείται ατομική μνήμη εκτός κοινωνικού πλαισίου. Τα άτομα αποκτούν, διαχειρίζονται και ανακτούν τις μνήμες τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες (συγγενικές, θρησκευτικές, ταξικές, εθνοτικές). Επιπλέον η αποδοχή, η διατήρηση, η μεταβίβαση ή ακόμα και η άρνηση συλλογικών αναμνήσεων συνιστούν στρατηγικές μνήμης ή και λήθης, οι οποίες διαχρονικά αποτελούσαν σημαντικά όπλα στον ανταγωνισμό μεταξύ κοινωνικών ομάδων για εξουσία και επιβολή. Η μνήμη του παρελθόντος επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το παρόν μιας κοινωνίας. οι άνθρωποι συνειδητοποιούν το παρόν μέσα από εμπειρίες, γνώσεις και πληροφορίες του παρελθόντος, και αντίστροφα, αυτές οι μνήμες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για να δικαιολογηθεί, ερμηνευθεί νομιμοποιηθεί ή και να αμφισβητηθεί η κοινωνική πραγματικότητα του παρόντος.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.