ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

6 Μαρτίου 2016

Jagddarstellungen in der spätmykenischen Kunst der Palast- und Nachpalastzeit

Christian Vonhoff Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 126 (2011) [2014]: 29-61

Περίληψη

Το παρόν άρθρο ασχολείται με το θέμα των παραστάσεων κυνηγιού όπως αυτό απεικονίζεται στην τέχνη της ανακτορικής και μετα-ανακτορικής εποχής (ΥE IIIΑ-Γ). Ύστερα από μια σύντομη επισκόπηση των σωζόμενων κυνηγετικών παραστάσεων της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου (ΥE Ι-ΙΙ) ακολουθεί η εξέταση και η εικονογραφική ανάλυση των σωζόμενων υστερομυκηναϊκών εικονιστικών μνημείων, τα οποία κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες τέχνης, όπως τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία, την τοιχογραφία, την αγγειογραφία καθώς και αυτή των γραπτών πήλινων λαρνάκων. Πέρα από την παρουσίαση του σχετικού υλικού και την εξέταση των εικονιστικών μέσων που αναφέρονται στην εικονογραφία του κυνηγιού, οι οποίες επικρατούν στην εκάστοτε χρονική περίοδο, αναδεικνύονται και οι πολιτισμικές επιρροές από άλλους υψηλούς πολιτισμούς, ενώ εξετάζονται και τα διάφορα σημασιολογικά επίπεδα των υστερομυκηναϊκών παραστάσεων κυνηγιού. Τα σημασιολογικά αυτά επίπεδα περιλαμβάνουν για παράδειγμα την έκθεση σε δημόσια θέα των κυνηγετικών δεξιοτήτων της αριστοκρατίας, την με αυτόν το τρόπο επιτελούμενη κοινωνική νομιμοποίηση των κυρίαρχων τάξεων έναντι του απλού πληθυσμού καθώς και την στρατιωτική εκπαίδευση των νεαρών και την εισαγωγή τους στους αριστοκρατικούς κύκλους της μυκηναϊκής κοινωνίας. Συμπληρωματικώς στα παραπάνω διευκρινίζεται περαιτέρω η σχέση κυνηγετικών παραστάσεων και ζωοαρχαιολογικών μαρτυριών με το τελετουργικό του αριστοκρατικού συμποσίου.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.