ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

25 Φεβρουαρίου 2015

Kirrha

Despina Skorda & Julien Zurbach Bulletin de Correspondance Hellénique 135.2 (2011) [2014], 535-539

Από την εισαγωγή (στα Γαλλικά)

La campagne de Kirrha en 2010 a été consacrée à l’étude, après la fouille de 2009, et elle a porté sur plusieurs catégories de matériels. Une étude de la céramique issue de la fouille de l’année passée a été menée par D. Skorda et I. Mathioudaki. La céramique du secteur 1 (flanc oriental de la magoula) ayant fait l’objet d’une première analyse dès 2009, et celle du dépôt mycénien du secteur 1 ayant été restaurée pendant l’hiver, l’étude s’est concentrée sur celle des secteurs 2 et 3 (flanc occidental de la magoula) afin de préciser la chronologie des structures fouillées en 2009. Cette étude s’est déroulée en juillet 2010. Celle des ossements humains issus des tombes ou des dépôts fouillés en 2009 a constitué un autre élément important de la campagne de cette année. Elle a été rendue possible par le transport des ossements au Wiener Laboratory à Athènes, où A. Lagia et I. Moutafi ont pu travailler pendant les mois d’août et septembre. Les restes carpologiques, d’autre part, ont été transférés au Fitch Laboratory pour une étude par E. Margaritis. L’étude de l’environnement du site a progressé grâce à un séjour sur place de G. Sintès en septembre qui, par plusieurs entretiens, a activement préparé la venue des géologues prévue pour la prochaine campagne de fouilles. Enfin, la documentation de la campagne 2009 a été complétée par la mise au net par C. Chevalier, des relevés qui ne l’avaient pas encore été.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.