ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

1 Νοεμβρίου 2018

La diffusion du Néolithique en Méditerranée

Jean Guilaine Στο M. Ghilardi, F. Leandri, J. Bloemendal, L. Lespez & S. Fachard (eds) 2016. Géoarchélogie des îles de Mediterranée, Paris: 23-32.

Cet article propose une synthèse sur la chronologie et les caractères de la diffusion du Néolithique depuis le Proche-Orient jusqu’au Maroc à travers l’espace méditerranéen. Après avoir résumé les principales étapes de l’émergence de l’économie agricole dans la zone levantine, le cas de Chypre est plus particulièrement évoqué: les répercussions des avancées continentales y sont précoces, dès le Xe millénaire avant notre ère, tandis que l’île évoluera ensuite vers un conservatisme particulier (culture de Khirokitia). En domaine égéen, les circulations maritimes, actives dès le Mésolithique, expliquent le transfert d’animaux «contrôlés» sur certaines îles: ainsi un suidé est présent sur le site de Maroulas à Kythnos dès les IXe /VIIIe millénaires. Toutefois ce n’est qu’autour de 7000 av. J.-C. que les premiers agriculteurs sont attestés en Crète, à Cnossos. Un Néolithique à céramique monochrome est signalé vers 6300 av. J.-C. à Corfou. Il sera relayé vers 6000 av. J.-C. par des groupes à poterie imprimée qui, présents également en Italie du Sud, seront les vecteurs de l’économie de production dans toute la partie nordoccidentale de la Méditerranée où ils s’implanteront dans de petits établissements côtiers. A partir de 5500 av. J.-C., des populations à céramique cardiale prendront le relais, parachevant la néolithisation de l’Ouest méditerranéen. On en retrouvera une version spécifique au Maroc où blé et ovins domestiques sont signalés vers 5300/5200 av. J.-C.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.