ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

15 Μαρτίου 2016

Mycenaean lapidary craftsmanship: the manufacturing process of stone vases

Elise Morero The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 121-146

Περίληψη

Το πρώτο σημαντικό σύνολο λίθινων αγγείων, λεπτομερώς σχεδιασμένων και περίτεχνων, ανακαλύφθηκε στην ελλαδική ηπειρωτική χώρα, στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών (Μεσοελλαδική ΙΙΙ – Υστεροελλαδική Ι), και η προέλευση των περισσοτέρων είναι, με βεβαιότητα, μινωική. Εντούτοις, η μυκηναϊκή οργανωμένη παραγωγή εμφανίστηκε κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ περίοδο, γεγονός που υπονοεί τη σχέση της με τη μινωική τεχνολογία. Πράγματι, είναι εξαιρετικά πιθανό το γεγονός εκπατρισμένοι τεχνίτες να είχαν σταδιακά μετακενώσει τη γνώση τους σε γηγενείς μυκηναίους μαθητευόμενους τεχνίτες. Η τεχνολογική μελέτη ενός συνόλου εικοσιτεσσάρων λίθινων αγγείων από τις Μυκήνες, που χρονολογούνται μεταξύ της Υστεροελλαδικής I και της II–III περιόδου, επιτρέπει την ταύτιση και την ανασύσταση των κατασκευαστικών μεθόδων και τεχνικών που προϋπέθετε η ηπειρωτική παραγωγή. Είναι προφανές ότι ένα σημαντικό μέρος της μυκηναϊκής τεχνογνωσίας προέρχεται από επαφές με μινωίτες τεχνίτες. Ωστόσο, παρόλο που μεγάλο τμήμα της τεχνικής επεξεργασίας (χρήση των σωληνωτών διατρήσεων κατά την κοίλανση, παραγωγή δοχείων από πολλά κομμάτια) κληροδοτήθηκε ενδεχομένως από μινωίτες τεχνίτες, οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν γρήγορα, όπως φαίνεται, τη δική τους προσέγγιση – με τις δικές τους τεχνολογικές ιδιαιτερότητες, υπηρετώντας αυθεντικούς μυκηναϊκούς τύπους. Το αγγείο, βασισμένο σε επιμέρους κατασκευασμένα στοιχεία, ήταν μινωικής τεχνοτροπίας, αλλά μετατράπηκε δεόντως σε τεχνούργημα ηπειρωτική επίνοιας, καθώς απαντούσε λιγότερο συχνά σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. Παρομοίως, η τεχνική του ενός εργαλείου, που αναπτύχθηκε για τη διαδικασία της διάτρησης (για την κοίλανση του εσωτερικού των αγγείων και για την γλυπτική ένθετη διακόσμηση του εξωτερικού), καθ’ ολοκληρίαν στηριγμένη στη χρήση του σωληνωτού τρυπάνου, είναι γνησίως εγχώρια και απαντά σπάνια στις ανατολικές μεσογειακές παραδόσεις κατασκευής αγγείων. Συνεπώς, οι κατασκευαστικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν, όπως και η οργάνωση της παραγωγής, διακρίνονται από αυτές των υπόλοιπων ανατολικών μεσογειακών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.