ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

6 Μαρτίου 2016

Neolithic pottery from the DAI collection: Attica

Mercourios Georgiadis Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 1- 43

Περίληψη

Η Νεολιθική περίοδος στην Αττική έχει προκαλέσει περιορισμένο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η παρουσίαση των ευρημάτων από την συλλογή του DAI επιτρέπει μία νέα αξιολόγηση των τύπων κεραμικής που πα-ρήχθησαν στην Νεολιθική Αττική και μία διαχρονική ανάλυση των οικισμών σε αυ¬τήν την περιοχή. Ένας σημαντικός αριθμός νέων θέσεων παρουσιάζονται καθώς και άλλοι από τους οποίους καθόλου ή πολύ λίγα ευρήματα είχαν δημοσιευτεί. Αυτό το άρθρο επιτρέπει μία γενική, αλλά συνολική παρουσίαση των τάσεων της κεραμικής από αυτήν την περιοχή κατά την διάρκεια των Νεολιθικών φάσεων στην Αττική. Με αυτόν τον τρόπο, συγκρίσεις με άλλες γειτονικές περιοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως η Βοιωτία, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, υπογραμμίζοντας τα κοινά στοιχεία καθώς και τις τοπικές ιδιομορφίες. Επιπρόσθετα, η διαχρονική ανάλυση του οικιστικού δικτύου από την ΠΝ έως την TN φάση αποκαλύπτει διαφορετικές προτιμήσεις και επιλογές βασισμένες στις μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες κάθε περιόδου. Παρόμοια δίκτυα και διαφοροποιήσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου, όπου ανάλογες μελέτες ή συστηματικές επιφανειακές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί. Τέλος παρατίθεται μια συνολική εικόνα της Νεολιθικής Αττικής σε μια προσπάθεια κατανόησης του τρόπου ανάπτυξης αυτής της περιοχής μέσα στον χρόνο.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.