ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

8 Μαρτίου 2016

On the architecture of the Toumba building at Lefkandi

Georg Herdt The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 203-212

Περίληψη

Το κτήριο στην Τούμπα, στο Λευκαντί, είναι μοναδικό εξαιτίας της χρονολόγησης και την τοποθεσίας του. Τα υπολείμματα του μνημείου είναι σημαντικά εξαιτίας του μεγέθους και της περίτεχνης κατασκευής, και επίσης εξαιτίας του τρόπου που έχει ανασυσταθεί και ερμηνευθεί ως προστάδιο του ελληνικού περίπτερου ναού. Πρωταρχικό μέλημα αυτού του άρθρου είναι η δομική αποτίμηση των αρχιτεκτονικών υπολειμμάτων. Η εν λόγω αποτίμηση ίσως αποδειχθεί ότι εμπεριέχει ορισμένες δομικές ελλείψεις, εν μέρει εξαιτίας της σπανιότητας των αρχαιολογικών ενδείξεων που υπόκεινται της γενικώς αποδεκτής ανασύστασης. Κατά τη δομική επαναποτίμηση, πλήθος παραγόντων λαμβάνεται υπ’ όψιν, συμπεριλαμβανομένων το επίπεδο τη τεχνολογίας κατά την εποχή της δόμησης, τα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, και τον τρόπο που αυτά τα δομικά υλικά ανταποκρίνονται στις παραμορφώσεις εκ των φορτίων και των δυνάμεων της φύσης. Η απόπειρα συμβιβασμού τέτοιων ποικίλων παραγόντων με τα τεκμηριωμένα υπολείμματα του κτηρίου μας οδηγεί σε μία δεύτερη ανακατασκευή. Ως εκ τούτου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κτήριο στην Τούμπα δεν είναι πιθανό προστάδιο των ελληνικών περίπτερων ναών, και στο εν λόγω άρθρο προτείνεται μία εναλλακτική λύση που δεν περιλαμβάνει την εμβληματική προ-περίστασιν.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.