ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

21 Αυγούστου 2011

Preliminary Report on the 2008 EENC. Excavations at Agia Varvara-Asprokremmos and Regional Field Survey

Carole McCartney, Paul Croft, Sturt W. Manning & Sandra Rosendahl Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2009 [2010]: 1-16.

Περίληψη

H τέταρτη περίοδος των ερευνών πεδίου που διεξήχθησαν στα πλαίσια του προγράμματος EENC (Elaborating Early Neolithic Cyprus) είχαν ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα τα οποία εμπλούτισαν τις γνώσεις μας για την κατοίκηση της Κύπρου στο πρώιμο Ολόκαινο. Oι επισκοπήσεις έχουν δείξει πυκνές συσσωρεύσεις λίθινου υλικού χωρίς την παρουσία κεραμικής. Oι συσσωρεύσεις αυτές εντοπίστηκαν εντός μιας ζώνης με άφθονο πυριτόλιθο ο οποίος τύγχανε εντατικής εκμετάλλευσης κατά το πρώιμο προϊστορικό παρελθόν και προσέφερε ένα περιβάλλον πλούσιο σε πρώτες ύλες στη Νεολιθική θέση της Αγίας Βαρβάρας-Ασπρόκρεμμος. Oι ανασκαφές, που διεξήχθησαν το 2008 στην Αγία Βαρβάρα-Ασπρόκρεμμος, αποκάλυψαν τα κατάλοιπα μιας απλής κατασκευής η οποία έκανε χρήση ενός ημιυπόγειου κουφώματος που πιθανόν να είχε όροφο κατασκευασμένο από οργανικά υλικά. Μετά την καταστροφή της πρώιμης αυτής εγκατάστασης από φωτιά, το ίδιο κούφωμα επαναχρησιμοποιήθηκε για την απόθεση μπαζών και λειασμένων λίθινων εργαλείων. Μια τρίτη φάση κατοίκησης της περιοχής αυτής, η οποία φαίνεται να είχε καθαρά οικιστική χρήση, διαφαίνεται από μεταγενέστερες αυλακοειδείς λαξεύσεις στα λίθινα στρώματα. Στο νότιο άκρο της θέσης, ανασκάφηκε μερικώς το 2008 μια εκτεταμένη σωρός απορριμμάτων. To στοιχείο αυτό φανερώνει την ίδια οργανωμένη διαδικασία απόθεσης που παρατηρείται στον κεντρικό χώρο της θέσης, παρόλο που φαίνεται να σχετίζεται με τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες παρά βιοτεχνικές. Στη θέση έχουν βρεθεί σημαντικές ποσότητες ζωικών οστών (όλα ανήκουν σε ένα συνολικά θηλαστικό, γουρούνι) οι οποίες έχουν εμπλουτίσει, τη συλλογή της πανίδας από τη θέση αυτή. Τα κατάλοιπα αυτά, που πιθανόν να προέρχονται από εστίες ‘κουζίνας’, όπως τις πιο εφήμερες εστίες που βρίσκονται αμέσως στα δυτικά, διαγράφουν μια περιοχή εντατικής οικιακής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα μιας σειράς από ραδιοχρονολογήσεων της 9ης χιλιετηρίδας για τη θέση Ασπρόκρεμμος, επιβεβαιώνουν την εισήγηση για την ύπαρξη μιας Πρώιμης Νεολιθικής φάσης κατοίκησης της Κύπρου (ΡΡΝΑ/με αρχές ΡΡΝΒ) η οποία είχε προταθεί νωρίτερα με βάση τα ευρήματα που βρέθηκαν στη θέση.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.