ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

1 Νοεμβρίου 2019

Technological and Provenance Analysis of an Early and Middle Cycladic Pottery Assemblage from Therasia, Greece

Georgia Kordatzaki, Kostas Sbonias, Emeri Farinetti & Iris Tzachili Annual of the British School at Athens 113 (2018): 1-17

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Θηρασία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, κατά το χρονικό διάστημα 2007–11, συλλέχθηκαν σημαντικές ποσότητες κεραμικής που χρονολογείται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 20ο αιώνα. Η παρούσα μελέτη τεχνολογίας και προέλευσης αφορά στην εξέταση της πρωτοκυκλαδικής και ύστερης μεσοκυκλαδικής κεραμικής που εντοπίστηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Θηρασίας, στον οικισμό στην Παναγία Κοίμηση. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα της προϊστορικής κεραμικής στον οικισμό αφορά σε κεραμικές ύλες οι οποίες, με βάση παλαιότερες μελέτες, συσχετίστηκαν με την κεραμική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου. Υπό το πρίσμα της εξέτασης της τεχνολογίας και της προέλευσης της κεραμικής που συλλέχθηκε κατά την έρευνα επιφανείας διερευνάται η σχέση των προϊστορικών κοινοτήτων της Παναγίας Κοίμησης και του Ακρωτηρίου στην προ-εκρηξιακή Θήρα. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν κείμενο πιστοποιεί εντατική σχέση ανάμεσα στις δύο προϊστορικές κοινότητες αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτά ορισμένα θέματα, όπως αυτό της πιθανούς παραγωγής Θηραϊκής κεραμικής και στον οικισμό της Κοίμησης. Επιπλέον, τεκμηριώνεται ότι στην Παναγία Κοίμηση χρησιμοποιήθηκε εισηγμένη κεραμική που προέρχεται από διάφορα νησιά των Κυκλάδων και διερευνάται εάν και κατά πόσον οι εισαγωγές αυτές έφτασαν απευθείας στον οικισμό της Κοίμησης ή διοχετεύονταν εκεί μέσω του Ακρωτηρίου.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.