ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

1 Νοεμβρίου 2014

The archaeobotany of Neolithic and Bronze Age Crete: Prospects and synthesis

Alexandra Livarda & Georgia Kotzamani Annual of the British School at Athens 108 (2013): 1-29.

Περίληψη

Tο άρθρο αυτό εξετάζει τη δυναμική της αρχαιοβοτανικής έρευνας στη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τη συμβολή των αγροτικών πρακτικών και της διαχείρισης και διακίνησης των φυτικών πόρων στη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών της Κρήτης κατά τη Νεολιθική και την Εποχή Χαλκού, μέσα από τη σύνθεση, για πρώτη φορά, όλων των διαθέσιμων έως σήμερα αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Στο πληροφοριακό αυτό σύνολο προστίθενται νέες σχετικές μαρτυρίες από έξι ακόμη αρχαιολογικές θέσεις (Κεφάλα Πετρά, Πρινιάτικος Πύργος, Αγία Φωτιά, Μικρό Ανάκτορο Κνωσού-Βόρεια, Σίσσι και Ζώμινθος). Μέσα από μια νέα, ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί τρεις ενότητες ανάλυσης, επιχειρείται η σε βάθος μελέτη του περιεχομένου και της ποιότητας των αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Ένα σύνολο από 80 εγγραφές, συγκεντρωμένες σε μια κοινή βάση δεδομένων, εξετάζεται ως προς τη μεθοδολογία δειγματοληψίας, συλλογής και επεξεργασίας των αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Παράλληλα, επιχειρείται η αποτίμηση της αξιοπιστίας του συνόλου των διαθέσιμων αρχαιοβοτανικών πληροφοριών, υπογραμμίζονται πιθανές ερευνητικές αδυναμίες και προτείνονται μεθοδολογικές δίοδοι για την ποιοτική τους βελτίωση. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των σχετικών δεδομένων με βάση τη χρονική και χωρική τους κατανομή στο νησί λαμβάνοντας υπόψιν την αρχαιολογική τους συνάφεια. Μέσα από αυτήν την αναλυτική προσέγγιση προκύπτει μία σύνθεση ολόκληρου του φάσματος των φυτικών πόρων (δημητριακά, όσπρια, φρούτα, καρποί, αρωματικά φυτά και στοιχεία της άγριας χλωρίδας), διερευνάται η διαθεσιμότητα και οι πιθανές χρήσεις τους και αναγνωρίζονται τα κενά και η ερμηνευτική δυναμική των αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Με βάση αυτά επιχειρείται, τέλος, η συγκρότηση ενός ερευνητικού πλαισίου και προτείνονται μελλοντικές προτεραιότητες και προσεγγίσεις της έρευνας, που τοποθετούν την αρχαιοβοτανική στον πυρήνα του σύγχρονου αρχαιολογικού διαλόγου που πραγματεύεται τις έννοιες των κοινωνικών μοντέλων, πρακτικών και νοημάτων αναφορικά με την προϊστορική Κρήτη.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.