ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

1 Μαρτίου 2016

The beginnings of writing on Crete: theory and context

Silvia Ferrara The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 27-49

Περίληψη

Το παρόν επιστημονικό άρθρο εξετάζει υπό νέα μεθοδολογική προσέγγιση την αρχή του συστήματος γραφής στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να αναπτύξει ένα ευσύνοπτο μοντέλο κατανόησης της προέλευσης, του σκοπού, της εμπειρίας και της σπουδαιότητας των πρωιμότερων μαρτυριών περί συστήματος γραφής στη νήσο, να διερευνήσει τα πολιτισμικά συμφραζόμενα της διαμόρφωσής του, και να εξετάσει τα πολιτισμικά αίτια που υπόκεινται της εφαρμογής του συστήματος γραφής στον γεωγραφικό χώρο και το πολιτισμικό πλαίσιο της Μέσης Μινωικής Κρήτης. Τρεις σημαντικές επισημάνσεις συνιστούν αντικείμενο πραγμάτευσης: ο προβληματικός ορισμός του πρώιμου συστήματος γραφής στην Κρήτη, η πιθανή ταύτιση υλικού των κρητικών ιερογλυφικών επιγραφών με υλικό που αποτυπώνεται σε ενεπίγραφους σφραγιδόλιθους και ο βαθμός οφειλής του γραφέα σε προϋπάρχοντα πρότυπα. Οι εν λόγω ερευνητικές επισημάνσεις συνιστούν επίσης κρίσιμα σημεία αφετηρίας για την εκ μέρους μας κατανόηση του φαινομένου του πρώιμου συστήματος γραφής σε γενικές γραμμές, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, που εισηγείται τη συνέργεια ανθρωπολογίας, αρχαιολογίας, επιγραφικής και κοινωνιογλωσσολογίας.

LECTURE AT THE UPPER SEMINAR, BSA, 9 DECEMBER 2013

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.