ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

25 Αυγούστου 2011

The Kouris Valley Survey Project: 2008 preliminary report

Luca Bombardieri, Domenico Fossataro, Oliva Menozzi & Anna Margherita Jasink Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2009 [2010]: 117-129.

Περίληψη

Μετά τις προκαταρκτικές έρευνες που έλαβαν χώρα το 2007, η μεθοδολογική προσέγγιση έχει αναπροσαρμοστεί για να μπορέσει η ακτίνα της επισκόπησης να διευρυνθεί και να επεκταθεί η εφαρμογή του GIS στις εναπομείναντες περιοχές στο κέντρο της Κοιλάδας του Κούρρη, οι οποίες έχουν επιλεχθεί για έρευνα από το Πρόγραμμα. Όντως, ένα από τα πρώτα προβλήματα που προέκυψαν κατά τα προκαταρκτικά στάδια του προγραμματισμού που αφορούσε την επιλογή των περιοχών και των τεμαχίων στα οποία θα γινόταν εντατική επισκόπηση, ήταν ότι η τοπογραφία της νέας περιοχής διέφερε από αυτήν που είχε επισκοπηθεί το προηγούμενο έτος. Συνεπώς, η μεθοδολογία έπρεπε να αναπροσαρμοστεί ενώ παράλληλα έπρεπε να διατηρηθεί μια συνεπής δειγματοληψία.

Η επισκόπηση του 2008 είχε δύο βασικούς στόχους: ο πρώτος ήταν να επανεξεταστούν συγκεκριμένες θέσεις (όπως οι 3, 5 και 10) μέσω εντατικής επισκόπησης και γεωφυσικής έρευνας. Για να μπορέσουν να καταγραφούν τα τεμάχια που είχαν επισκοπηθεί με γεωφυσική μέθοδο και για να ενταχθούν στο πρόγραμμα GIS, έπρεπε να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια τα όρια κάθε περιοχής υπό επισκόπηση με τη χρήση ενός συστήματος DGPS. Ο δεύτερος στόχος ήταν να επισκοπηθούν οι νέες περιοχές της κοιλάδας που προστέθηκαν στην έρευνα.

Τα αποτελέσματα των δύο ετών έρευνας περιλαμβάνουν τον εντοπισμό 14 θέσεων, που βρίσκονται απλωμένες στις δύο πλαγιές στο κέντρο της Κοιλάδας του Κούρρη, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με τη μεριά του ποταμού στην οποία βρίσκονται. Κάθε πλευρά της κοιλάδας παρουσιάζει διαφορετική τοπογραφία αλλά και άλλου είδους συγκέντρωση θέσεων. Επίσης οι θέσεις σε κάθε πλευρά καλύπτουν διαφορετικά χρονολογικά φάσματα και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά διαφορετικών χρήσεων και λειτουργιών.

Η επισκόπηση που διεξήχθη το 2008 επιβεβαίωσε ότι η ανατολική πλαγιά της κοιλάδας, η οποία περιλαμβάνει ασβεστολιθικό πλάτωμα με μικρές εύφορες κοιλάδες στο εσωτερικό, παρουσιάζει στα ψηλότερά υψόμετρα, μεγάλη πυκνότητα υλικού από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι τη Γεωμετρική περίοδο, με θέσεις (θέσεις 1-10) που διακρίνονται από μόνιμη ή εποχιακή κατοίκηση, περιοχές παραγωγής όπως και μικρά νεκροταφεία που βρίσκονται αποκλειστικά κατά μήκος της κύριας αρτηρίας ενός οδικού δικτύου που βρισκόταν σε ψηλό επίπεδο και ελεγχόταν με ευκολία από τις ίδιες τις θέσεις.

Αντίθετα, η δυτική όχθη της κοιλάδας, χαρακτηρίζεται από πλατύτερες και πιo εύφορες ποτάμιες αναβαθμίδες που πιθανόν να χρησιμοποιούντο κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο για γεωργικούς σκοπούς. Η κεραμική από θέσεις όπως oι 12 και 13 φανερώνει δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με αποθήκευση.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.