ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2008

15 Νοεμβρίου 2010

The Late Bronze Age Near Eastern cylinder seals from Thebes (Greece) and their historical implications (Οι εισηγμένοι ανατολικοί σφραγιδοκύλινδροι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από την Θήβα (Βοιωτίας) και οι ιστορικές τους προεκτάσεις)

Konstantinos Kopanias Athenische Mitteilungen 123 (2008) [2009]: 39-96.

Περίληψη

To ετερογενές σύνολο εισηγμένων σφραγιδοκυλίνδρων από την Εγγύς Ανατολή, που ανακαλύφθηκε το 1963 σε ένα μυκηναϊκό ανακτορικό δωμάτιο στη Θήβα, αποτελεί έως σήμερα μοναδικό εύρημα στον χώρο του Αιγαίου. Πρόκειται για 7 παλαιοβαβυλωνιακούς, 12 κασιτικούς, 8 μιτανικούς, 4 κυπριακούς, 4 κυπρολεβαντινικούς, 3 μυκηναϊκούς, 1 χεττιτικό και έναν σφραγιδοκύλινδρο άγνωστης προέλευσης. H τελική τους δημοσίευση από την Edith Porada (1981-1982) έλαβε χώρα περίπου πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Τα πολλά νέα παράλληλα και η δημοσίευση νέων μελετών καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση αυτού του συνόλου. Στο παρόν άρθρο προτείνεται η χρονολόγηση στον 14ο αι. της κασιτικής ομάδας των σφραγιδοκυλίνδρων από την Θήβα, που φαίνεται ότι αποτελούσε αρχικά τμήμα ενός διπλωματικού δώρου του Burna- Buriaš ΙΙ προς τον ηγεμόνα μίας από τις μεγάλες δυνάμεις της λεγόμενης Εποχής της Αμάρνα. Εξετάζονται επίσης οι λόγοι και ο τρόπος της εισαγωγής των σφραγιδοκυλίνδρων στη Θήβα. Τέλος συζητάται διεξοδικά η σημασία αυτού του συνόλου για το ζήτημα του εντοπισμού του κέντρου της Ahhiyawa. Έπειτα από την εξέταση όλων των διαθέσιμων αρχαιολογικών δεδομένων προκύπτει ότι η Θήβα ήταν ένα όντως ισχυρό κέντρο που αποτελούσε το αντίπαλο δέος των Μυκηνών. Διαπιστώθηκε ότι οι όροι Tanaja/Danaja και Ahhiyawa συνδέονταν συνήθως (όχι όμως κατ’ αποκλειστικότητα) με την Πελοπόννησο και την Κεντρική Ελλάδα αντίστοιχα.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.