ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

15 Μαρτίου 2010

X-radiography of Knossian Bronze Age vessels: Assessing our knowledge of primary forming techniques

Ina Berg The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 137-173.

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό εξετάζονται oι δυνατότητες της ραδιογραφίας ακτίνων-Χ στην αναγνώριση βασικών τεχνικών κατασκευής των κρητικών αγγείων της Εποχής του Χαλκού. Η ακτινογράφηση ενενήντα πέντε ΠΜ III έως και ΥΜ II αγγείων από την Κνωσό, χρονολογούμενων από την ΠΜ III έως την ΥΜ II, απέδειξε την καταλληλότητά της τεχνικής αυτής για την εξέταση της κρητικής λεπτής, ημιχονδροειδούς και χονδροειδούς κεραμικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατέστη δυνατόν να διορθωθούν εσφαλμένα συμπεράσματα, που είχαν βασιστεί αποκλειστικά σε οπτική παρατήρηση, και να διευκρινιστούν καλύτερα συγκεκριμένες λεπτομέρειες ως προς την ποικιλία και την εξέλιξη των αρχαίων τεχνικών κατασκευής.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.