ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

Βιβλιοκρισία του: V. Kassianidou & G. Parasavvas (eds), Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A Conference in honor of James D. Muhly, Nicosia, 10th-11th October 2009

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011)

Privitera, S., 2011. Βιβλιοκρισία του: V. Kassianidou & G. Parasavvas (eds), Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A Conference in honor of James D. Muhly, Nicosia, 10th-11th October 2009 (Oxford 2012), Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011).

Gifts to the goddess. A gold ring from Mylopotamos, Rethymnon

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 126 (2011) [2014]: 1-27

Η σφενδόνη χρυσού σφραγιστικού δακτυλιδιού αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή σημαντικού θολωτού τάφου, κοντά στο Πέραμα Μυλοποτάμου, ο οποίος χρονολογείται από την YM IIIA1 περίοδο έως την αρχή της YM IIIΒ.