ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

Festòs protopalaziale. Il quartiere ad ovest del Piazzale I. Strutture e ritrovamenti delle terrazze mediana e superiore

Venezia 2013

Festòs protopalaziale. Il quartiere ad ovest del Piazzale I. Strutture e ritrovamenti delle terrazze mediana e superiore This work, based on my 2007 MA dissertation for the Italian Archaeological School at Athens focuses on two Protopalatial houses of Phaistos (Crete), excavated by the Italian Archaeological Mission. These are located in an area known as the ‘Quarter West of the West Court’ (Piazzale I) of the Phaistos palace, which consists of blocks of houses situated on three terraces, set at different levels, located West of a street that leads North and runs along the west side of the court.

The Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). A preliminary report on investigations carried out in 2010–2012

Opuscula 6 (2013): 211-260.

In this article we provide a preliminary report of the work carried out between 2010 and 2012 as part of the Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). The programme of research is carried out in co-operation between the Swedish Institute at Athens and the 14th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities at Lamia.

A moving story about exotica: objects’ long-distance production chains and associated identities at Tiryns, Greece

Opuscula 6 (2013): 175-210.

Studying materials through a chaîne opératoire approach is common practice in studying craft activities. Whilst unravelling a chain of production can be very rewarding, many issues still arise: can all the steps be captured even when no material evidence is present, i.e. how can we approach production chains in the case of inconsistently or partially preserved material in settlement contexts?

Πρακτικά ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής

Καλύβια Θορικού

Πρακτικά ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής Πρόκειται για τα πρακτικά της ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, που διοργανώθηκε στα Καλύβια Θορικού στις 6-9 Οκτωβρίου 2011. Στο βιβλίο δημοσιεύονται 44 ανακοινώσεις. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το το 2012. Mέρος Β΄: Το Κτήριο Δ στη Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων

Ακάμας 7 (Μάρτιος 2013): 11-17.

Κατά τον Οκτώβριο του 2012 η ανασκαφή στη Μυκηναϊκή ακρόπολη εξελίχθηκε στο Κτήριο Δ, μεταξύ του Ανατολικού Συγκροτήματος και του Κτηρίου Γ, στο κεντρικό περίπου τμήμα του διασέλου που συνδέει τα δύο υψώματα της ακρόπολης.

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το το 2012. Μέρος Α΄: Έκθεση αποτελεσμάτων

Ακάμας 7 (Μάρτιος 2013): 2-10.

Συνεχίσθηκαν, κατά το Φθινόπωρο του 2012, για δέκατο ένατο (19ο), κατά σειράν, χρόνο, οι συστηματικές ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες και συναφείς εργασίες του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο νότιο τμήμα της Σαλαμίνος, με κύριο πεδίο την περιοχή των Κανακίων, υπό τη διεύθυνση του υπογραφομένου, με βασική συνεργάτιδα τη Δρα Χριστίνα Μαραμπέα, ως Υποδιευθύντρια.

Κύθηρα. Ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό. Μινωική λατρεία. Νεότεροι χρόνοι

Αθήνα

Κύθηρα. Ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό. Μινωική λατρεία. Νεότεροι χρόνοι Είναι προφανές ότι η ανασκαφή του ασύλητου μινωικού ιερού κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό έδωσε μοναδικά στοιχεία για τη μελέτη της λατρείας σε αυτού του τύπου τα ιερά. Το γεγονός είναι βέβαια αξιοσημείωτο, λόγω της ιδιάζουσας μορφής της λατρείας στα ιερά κορυφής, δεδομένης δηλαδή της κλειστής μινωικής ανακτορικής ή και οικιακής λατρείας.

The archaeology of refuse disposal in New Kingdom Egypt: Patterns of production and consumption at el- Amarna

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 315-333.

This article analyses refuse disposal mechanisms at El-Amarna, the well-known site of a Late Bronze Age city in Middle Egypt. After around forty years of increasingly intensive settlement archaeology in Egypt, refuse and middens have received surprisingly little attention, despite their importance in archaeological and cultural analyses and interpretations.

Searching for the Sea: The Exploitation of Marine Resources in Late Bronze Age Aegean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 295-314.

The role of fishing in the Aegean LBA has until now been addressed with respect to its peripheral character within food-producing activities, as it is commonly accepted that affluent LBA societies were strictly oriented towards surplus strategies.

The Blue Colour on the Akrotiri Wall-paintings: From the Palette of the Theran Painter to the Laboratory Analysis

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 245-272.

The pigments used for the blue tones in the Theran wall-paintings have been the subject of research since the early years of the Akrotiri Excavations. Specialists have detected the use of both ‘Egyptian blue’ or glaucophane riebeckite, the former a man-made pigment (one of the most ancient synthetic pigments originating from Egypt) and the latter a natural pigment (inosilicate minerals belonging to the group of the alkali amphiboles).

The Origins of Plate Armour in the Aegean and Europe

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 273-294.

The earliest plate armour in Europe was developed in Greece by the fifteenth century BC. Evidence for the existence of armour occurs in written sources, depictions in art, and occasional finds of pieces of armour. The most complete set of armour comes from the site of Dendra and this possesses virtually all functional traits that were to characterise plate metal armour in Greece and much of Europe for a further thousand years.