ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 58-59

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 57-58

Χωρίς περίληψη

At-risk cultural heritage: new excavations and finds from the Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.1 (2017): 271-285

Διαβάστε το άρθρο

The main pottery shape is the stirrup jar, and the small finds include Phi and Psi figurines, steatite beads, and fragments of gold foil. The period of the original use of the tomb falls between the LH IIIA 2 and the LH IIIC Early or Advanced. There is some evidence that the tomb has been reused in the Middle Geometric Period.

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 49-52

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 29-32

Χωρίς περίληψη

Centralization at Asine during the Bronze Age from a zooarchaeological perspective

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.2 (2017): 159-174

Διαβάστε το άρθρο

The even relative abundances of cattle, sheep, goat and pigs indicate that the animal management was not specialized but rather mixed, pointing the site was relatively independent in terms of animal management. The increase in sheep/goat during the Middle Helladic indicates an increasing dependency on animals yielding secondary products, symptomatic of regional and centralized organization.

Organic compounds and cultural continuity: The Penn Museum Late Minoan IIIC stirrup jar from Tourloti

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.2 (2017): 19-33

Διαβάστε το άρθρο

Organic residue analysis utilizing gas chromatography has allowed us not only to identify the value-added product contained within the jar, a perfumed oil, but also to consider its individual ingredients in light of known craft practices and agricultural activity from the earlier Neopalatial period. Our results reveal surprising evidence of specialized craft continuity in East Crete at the conclusion of the Bronze Age, which suggests a historical picture more complex than traditionally imagined.