ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

Βιβλιοκρισία του M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459

Gallou, C., Βιβλιοκρισία του: M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459

Βιβλιοκρισία του Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450

Experimental stone-cutting with the Mycenaean pendulum saw

Antiquity 91.361 (2018): 217-232

The development of an advanced stone-working technology in the Aegean Bronze Age is suggested by the putative Mycenaean pendulum saw. This device seems to have been used to cut through hard sedimentary rock at a number of sites on the Greek mainland and, according to some scholars, also in central Anatolia.